สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา มาประกวดหนังสั้นเพื่อเทิดพระคุณของแม่ ในหัวข้อเรื่อง “แม่”

ประกาศ! สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา มาประกวดหนังสั้นเพื่อเทิดพระคุณของแม่ ในหัวข้อเรื่อง “แม่” เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่และยกย่องเชิดชูเกียรติแม่

โดยมีรางวัลและเงินรางวัล ดังนี้
– รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 40,000.-บาท
– รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000.-บาท
– รางวัลชมเชย 1 เงินรางวัล 10,000.- บาท
– รางวัลชมเชย 2 เงินรางวัล 10,000.- บาท
– และหนังสั้นเรื่องใดได้รับการโหวตมากที่สุด จะได้รับรางวัล 5,000.- บาท

ทุกรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งได้คนละ 1 เรื่องเท่านั้น โดยนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ให้แจ้งชื่อ – นามสกุลจริง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุชั้นเรียน และสถานที่ตั้งโรงเรียนให้ชัดเจนด้วยจ้าาา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤติเดช โทร. 085-098-2710 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.ncswt.or.th
หรือ Facebook:ซ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขยายวันหมดเขตรับสมัครเป็น 5 ก.ค. 2562 
และวันสิ้นสุดป๊อปปูลาร์โหวตได้ถึง 31 ก.ค. 2562

มาสมัครกันเยอะๆ นะคะ

#ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ