พว.ควักกระเป๋าซื้อข้าวหอมมะลิแจกชุมชนดุสิต-วัด30ตัน

เมื่อวันที่ 23 พ. ค. 2563 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร พว. ประธานสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต ได้ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 25 ตัน 5000 ถุง เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนในเขตดุสิต ที่ได้รับผลกระทบ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ

ดร.ศุกดิ์สิน กล่าวว่า เจตนาในการมอบข้าวสารให้กับชุมชนเขตดุสิตครั้งนี้ เพื่อให้เห็นว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันความมีน้ำใจการแบ่งปันซึ่งกันและกันในยามที่ประเทศเราประสบภาวะวิกฤตแบบนี้ พี่น้อง ประชาชน ซึ่งเจอสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ถ้าเราได้แบ่งปัน
ความเดือดร้อน ได้ตามกำลังที่เราสามารถทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นตัวอย่างกับพี่กับเพื่อน พี่น้อง คนอื่นให้เห็นว่า เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติเราจะต้องออกมาแชร์และช่วยเหลือกัน และร่วมมือกันประเทศเราก็จะไปได้

“ผมได้สั่งข้าวสารจากชาวนาในจังหวัดสุรินทร์มา 30 ตัน แบ่งให้วัดชินวนารามวรวิหาร จังหวัดปทุมธานี ไป 5 ตัน เพื่อให้ท่านไปทำกิจของท่าน และอีก 25 ตัน ก็มามอบให้เขตดุสิต ให้แจกชุมชน 4000 ถุง และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตดุสิต 1000 ถุง โดย พว.จะดูสถานการณ์ การแพรีระบาดของเชื้อไวรัสฯ อีก ถ้าหาก ประชาชนยังไม่บรรเทาความเดือดร้อน พว. ก็จะเข้าไปช่วยอีก เท่าที่จะทำได้ ”ดร.ศักดิ์สิน กล่าว

ผมจะทำไปเรื่อยเรื่อยเมื่อดูสถานการณ์ก็จะประสานกับเขตดุสิตในสถานการณ์แบบนี้ประชาชนเป็นอย่างไรถ้าต้องการความช่วยเหลือถ้าผมแบ่งปันได้ก็จะแบ่งปันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

พล.ต.อ.ชินทัต ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ พว. ที่มอบข้าวสารให้เขตดุสิตแจกจ่ายพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเพราะขณะนี้มีอีกหลายครอบครัวที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ อย่างน้อยข้าวสารที่ พว.มอบให้ ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้หลายมื้อ