ชป. จัด กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก “เราทำ ดี ด้วยหัวใจ”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมจัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา “เราทำ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดผักตบชวา พร้อมสาธิตการใช้ประโยชน์จากผักตบ ส่งเสริมรายได้พิเศษแก่ประชาชน

วันนี้(1พ.ย.62) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา “เราทำ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องBB204 อาคารวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนตามโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา ขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะจิตอาสา จำนวนกว่า 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา และขุดลอกคูคลองบริเวณคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจราชาลัย ไปจนถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก เป็นระยะกว่า 4,110 เมตร นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อาทิเช่น การสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้พิเศษให้แก่ผู้ที่สนใจได้อีกด้วย

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา “เราทำ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ กรมชลประทาน ได้นำคณะจิตอาสากว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ อาทิ เรือเก็บผักตบ จำนวน 10 ลำ รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 5 คัน รวมทั้งรถแม๊คโคร และรถฉีดน้ำเพื่อชำระร่างกายให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม อีกด้วย
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการขุดลอกคลอง และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆ อาทิ ผักตบชวา และวัชพืช ในเขตชลประทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเก็บกักน้ำและการระบายน้ำในลำคลองทำได้ดีทุกช่วงสถานการณ์ พร้อมเฝ้าระวังดูแลบำรุงรักษาคุณภาพน้ำและความสะอาดในลำน้ำต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากลำน้ำในการทำทุกกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์