บานแล้ว! ชมพูพันธุ์ทิพย์ ม.เกษตรกำแพงแสน เหมือนอยู่เกาหลี

บานสะพรั่ง ชมพูพันธุ์ทิพย์ ออกดอกอย่างสวยงามที่ ม.เกษตร กำแพงแสน ด้านนักท่องเที่ยวแห่ถ่ายรูปจำนวนมาก

5 ม.ค. 63 นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อชมต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ที่บานสะพรั่งกลายเป็นสีชมพูทั่วบริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี ดอกจะเป็นสีมพูสด สีชมพูอ่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่สวน 100 ปี 77 ต้น ที่สระพระพิรุณ 86 ต้น ที่สวนเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษาอีก 13 ต้นที่หน้าสวนปรง 90 ต้นที่แปลงปลูก 165 ต้น และพื้นที่ถนนข้างบ่อ 6 อีก 236 ต้น ในปัจจุบันมีต้นชมพูพัธุ์ทิพย์แล้วทั้งหมด 1,074 ต้น

อ่านข่าว Bright Today