เราไม่ทิ้งกัน แชมป์ค้นหามากสุด! 10 โครงการ นโยบายรัฐบาลไทย ประจำปี 2020

นโยบายรัฐบาลไทย — ในช่วงปี 2563 นับว่าเป็นปีที่รัฐบาลไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยความร่วมมือจากหลายกระทรวง ในการออกนโยบายโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทย ท่ามกลางสถานการณ์โควิด19 ที่ระบาดอย่างหนักจนกระทบ ต่อการประกอบอาชีพภาคธุกิจหลายอุตสาหกรรม รวมถึงภาคเกษตรกร ซึ่งทีมข่าว Bright Today ได้รวบรวม 10 นโยบาย จากรัฐบาลไทย ปี2563 ไปติดตามกันเลยว่ามีอะไรบ้าง?

เราไม่ทิ้งกัน
เริ่มที่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งเป็นมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
โดยรัฐบาลเปิดให้ตรวจเช็คสิทธิ์สถานะตั้งแต่ มีนาคม – พฤษภาคม 2563 สำหรับ โครงการเราไม่ทิ้งกันเป็นมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว, อาชีพอิสระ ,นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 (COVID-19) จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น โดยโครงการเราไม่ทิ้งกันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นจำนวน 15.3 ล้านคน พร้อมกันนี้คำว่า เราไม่ทิ้งกัน ยังเป็นคำค้นหายอดนิยมอันดับ1 เว็บไซต์กูเกิล Google ของคนไทย ในปี2563

คนละครึ่ง
โครงการ”คนละครึ่ง” มีเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของรัฐบาล เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภค โดยจะเปิดให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปลงทะเบียน โดยรัฐบาลจะแจกเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 10 ล้านคน / คนละ 3,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ 50 เปอร์เซ็นต์ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ครอบคลุม ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

ซึ่งภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ในรอบแรก และเตรียมเปิดรอบสอง 16 ธ.ค.63

สำหรับ โครงการคนละครึ่ง ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (รวมทั้ง G-wallet ในบริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”) ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบให้รัฐและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

เราเที่ยวด้วยกัน
เราเที่ยวด้วยกัน เป็นโครงการการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรมแรม, ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยจะให้ผู้ประกอบการมาลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ และจะให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่รัฐจัดตั้งขึ้น

เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม ระยะเวลาโครงการ
ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564

อาทิ สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พักรัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ไม่เกิน 3,000 บาทจำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน (เริ่มมีผลตั้งแต่ 16 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป) , สนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 900* บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ และสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร

ช้อปดีมีคืน
ช้อปดีมีคืน เป็นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย สำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีกำลังซื้อ สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีได้ โดยนำจำนวนเงินที่ซื้อสินค้าและบริการ มาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่งรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบภาษี (VAT) และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน และกระตุ้นให้คนออกไปจับจ่ายใช้สอย

ทั้งนี้ หากช้อปปิ้งเต็ม จำนวน 30,000 บาท จะมีสิทธิ์ได้คืนภาษี เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 5% มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 10% มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท โดยมาตรการนี้ได้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวันที่ 23 ตุลาคม ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563

เงินเยียวยาเกษตรกร
โครงการเงินเยียวยาเกษตรกร เป็นโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โควิด19 รับเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย ซึ่งจะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล เช่น เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบสถานะเงิน 5,000 บาท ทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เป็นโครงการรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่าย แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 14 ล้านคน ในช่วงที่มีสถานการณ์ โควิด19 โดยจะคำนึงถึงกลุ่มผู้มีบัตรฯที่อายุ18 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรายได้ลดลง จากการว่างงาน และไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทน

ทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามปกติจะได้รับคนละ 200-300 บาท/เดือน ตามหลักเกณฑ์ในแง่รายได้ โดยในเดือนธันวาคม 2563 จะยังอยู่ในระยะเวลาของมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ถือบัตรคนจน จะได้รับเงินเพิ่มคนละ 500 บาท ส่งผลให้ผู้ที่เคยได้รับ 200 บาท จะได้เพิ่มเป็น 700 บาท และผู้ที่เคยได้รับ 300 บาท ก็จะได้รับเพิ่มเป็น 800 บาท

รถใหม่แลกรถเก่า
โครงการรถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคัน เป็นโครงการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) เตรียมพิจารณาสนับสนุนการเปลี่ยนรถยนต์เก่าเป็นรถยนต์ใหม่ โดยเงื่อนไขรถใหม่ที่จะเข้าโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ จะต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ และรถยนต์ที่เป็นรถไฟฟ้า (EV) เพื่อช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศและ PM 2.5

ซึ่งเงื่อนไขโครงการนี้ จากข้อเสนอที่ภาครัฐหารือร่วมกับเอกชนมีดังนี้ ค่ายรถยนต์เอกชนต้องสนับสนุนส่วนลด 2% และอุดหนุนค่ากำจัดซาก 1% ของราคาขายรถใหม่ ค่าใช้จ่ายจากการซื้อ xEV (HEV PHEV และ BEV) สามารถนำไปหักภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (PIT) รัฐบาลสามารถหักลดหย่อนได้คิดเป็นเงินส่วนลด 3% ของราคาขายรถใหม่ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
รัฐต้องก่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดกิจการจัดการซากรถเก่า กระทรวงคมนาคมต้องเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เพื่อยกเลิกทะเบียนรถเก่า รถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 10-12 ปี จึงจะสามารถเข้าสู่เงื่อนไขรถแลกแจกแถมได้

ทั้งนี้ ผู้ครอบครองรถยนต์ ที่จะเข้าเงื่อนไข คาดว่าเป็นรถที่จดทะเบียน ในปี 2551-2553 ซึ่งจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก

เงินอุดหนุนบุตร
เงินอุดหนุนบุตร เป็นโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองนำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเด็กที่อยู่นอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน (รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี) เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 โดยอุดหนุนเงินรายละ 400 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2559 ขยายเวลาการให้เงินอุดหนุน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี และเพิ่มวงเงินเป็น 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน

กระทั่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ทั้งนี้จะพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ นํามาใช้เป็นเกณฑ์กําหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและปรับปรุง กระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ

โครงการบ้านดีมีดาวน์
โครงการบ้านดีมีดาวน์ เป็นโครงการซื้อบ้านแบบปลอดภาระ ที่รัฐบาลจัดช่วยลดภาระให้คนอยากมีบ้าน โดยมีคุณสมบัติ เงื่อนไข และสถาบันการเงินเข้าร่วม ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ด้วยการสนับสนุนเงินดาวน์ 50,000 บาท ต่อราย ทั้งหมดจำนวน 100,000 สิทธิ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562-31 มีนาคม 2563 โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิครอบครองบ้านดีมีดาวน์ จะเป็นข้าราชการ มนุษย์เงินเดือน หรือฟรีแลนซ์ จำเป็นต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท / เดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาท / ปี จุดประสงค์ของการขอสินเชื่อ ต้องเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย ไม่ใช่การรีไฟแนนซ์ และเป็นที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ ที่สร้างเสร็จแล้วเท่านั้น

เงินประกันรายได้เกษตรกร
โครงการเงินประกันรายได้เกษตรกร หมายถึง เป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมัน, สำปะหลัง, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวเปลือก ที่ไม่บิดเบือนกลไกตลาดและช่วยลดภาระ งบประมาณของรัฐบาล โดยในระยะแรกจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรนอกจากการรับจำนำ และในระยะยาวจะเป็นระบบแทนที่การรับจำนำ

โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว วงเงินรวม 18,096 ล้านบาท ครอบลุมเกษตรกร 4.04 ล้านราย ขณะที่การประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เป้าหมายเกษตรกร 524,000 ครัวเรือน วงเงินประมาณ 9,570 ล้านบาท ส่วนการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 524,000 ครัวเรือน วงเงินราว 9,570 ล้านบาท

ขณะที่การประกันรายได้ ผู้ปลูกยางพาราเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นระยะที่ 2 หรือเฟส 2 เป็นการจ่ายเงินประกันรายได้วงเงิน 10,042.8 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 18 ล้านไร่ เกษตรกร 1.8 ล้านราย ตั้งแต่ต.ค.63 – มี.ค.64

เครดิตภาพ FB ไทยคู่ฟ้า

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

ยิ้มออกแล้ว จ๊ะ นงผณี แจ้งข่าวดีพ่อกลับบ้านได้แล้วหลังป่วยหนัก

จ๊ะ นงผณี แจ้งข่าวแฟนเพลง หลังพ่อกลับบ้านได้แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ป่วยหนัก ถึงขั้นต้องทำกายภาพ

โค้งสุดท้าย! แม่น้ำหนึ่ง ไลฟ์สดให้เลขเด็ดครั้งสุดท้ายก่อนหวยออกพรุ่งนี้ ดูด่วน!!

รีบดูด่วน! แม่น้ำหนึ่ง ภิรดา ธนโชติจินดา หรือ หวยแม่น้ำหนึ่ง ไลฟ์สดปล่อยเลขเด็ดครั้งสุดท้ายก่อนหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศผลในวันพรุ่งนี้

ดราม่าอีกยก! กระต่าย เก็บ 499 บาท เพื่อฟังแถลงข่าวลือท้อง พร้อมฟังเพลงแนวใหม่

หลังจากมีข่าวลือหน้าหู กระต่าย พรรณนิภา ซุ่มมีลูกกับผู้จัดการส่วนตัว ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ต้องเสียเงินไปฟัง 499 บาทในคอนเสิร์ตออนไลน์ ดราม่ายกสอง ทัวร์ลงหระหน่ำ

ความลับไอดอล ! “Solar” MAMAMOO เผยไอเท็มที่เกิร์ลกรุ๊ปใช้ระงับเหงื่อบนเวที

“Solar” MAMAMOO ได้ตอบคำถามที่แฟนๆ หลายคนถามเข้ามาว่า เกิร์ลกรุ๊ปจัดการเหงื่อของพวกเขาอย่างไร? ผ่านทางช่อง Youtube ส่วนตัว

สรุปสถานการณ์ โควิดสายพันธุ์เดลต้า ระบาดหนักในทั่วเอเชีย ญี่ปุ่น ไทย และมาเลเซีย

โควิดสายพันธุ์เดลต้า — สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานในวันนี้ (31 ก.ค.2564) ว่าหลายประเทศในเอเชียกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างหนัก

เผยสาเหตุการตัดผมสั้น ของ นารา เครปกะเทย งานนี้มีน้ำตาล่วง

นารา เครปกะเทย ปล่อยคลิปวีดีโอล่าสุดเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่ต้องดูเเลพี่สาวอีกคน ช่วยเหลือทุกอย่างเเม้กระทั้งเส้นผม

เปิดแล้ว! ‘ศูนย์พักคอยตันปัน’ ของคุณตัน 145 เตียง พร้อมรับผู้ป่วย สิ่งอำนวยความสะดวกครบ!

คุณตัน เตรียมเปิด! ‘ศูนย์พักคอยตันปัน’ 145 เตียง พร้อมรับดูแลผู้ป่วยโควิดสีเหลือง ที่เป็น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเล็ก สิ่งอำนวยความสะดวกครบ!