ลอยกระทง 7ปี ผุดกระทงขยะนับ 6ล้านใบ ขอขมา บูชา หรือสร้างภาระให้สังคม

ใกล้เข้ามาแล้วกับอีกหนึ่งประเพณีของไทยคือวัน ลอยกระทง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 หลายหน่วยงานเริ่มมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างแพร่หลายเพื่อให้ประชา่ชนมาร่วมงานกัน

จุดประสงค์ของวันลอยกระทงมีมากมายแล้วแต่ความเชื่อ ทั้งเพื่อบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึก เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของตน แต่ส่วนมากจะเป็นการแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป

ทั้งนี้ข้อมูลย้อนหลังของของกรุงเทพมหานคร 7 ปี (ตัั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2559) สามารถรวบรวมกระทงที่เสร็จจากการลอยในวันลอยกระทงดังกล่าวได้ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2555 ปริมาณกระทง รวมทั้งสิ้น 916,354 ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 785,061 ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 131,338 ใบ

ปี พ.ศ. 2556 ปริมาณกระทง รวมทั้งสิ้น 865,415 ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 757,567 ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 107,848 ใบ

ปี พ.ศ. 2557 ปริมาณกระทง รวมทั้งสิ้น 982,064 ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 885,995 ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 96,069 ใบ

ปี พ.ศ. 2558 ปริมาณกระทง รวมทั้งสิ้น 825,614 ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 754,587 ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 71,027 ใบ

ปี พ.ศ. 2559 ปริมาณกระทง รวมทั้งสิ้น 661,935 ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 617,901 ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 44,034 ใบ

ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณกระทง รวมทั้งสิ้น 811,945  ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 760,019 ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 51,926 ใบ

ปี พ.ศ. 2561 ปริมาณกระทง รวมทั้งสิ้น 841,327ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 796,444ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 44,883 ใบ

รวมปริมาณกระทง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2555 ถึงปี2560 ทั้งหมดเป็นจำนวน 5,904,654 ใบ กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 5,357,574 ใบ เป็นกระทงทำจากโฟม 547,125ใบ

จากข้อมูลข้างต้นเราจะเห็นได้ว่ามีขยะ(กระทง) ลอยเกลื่อนอยู่ในแม่น้ำ ลำคลองเป็นจำนวนมากซึ่งก็กลายเป็นภาระให้เจ้าหน้าที่ต้องมาทำความสะอาด และนำไปจัดการย่อยสลายทีหลัง จากความตั้งใจที่จะขอขมา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดูเหมือนจะยิ่งเป็นการเพิ่มขยะลงสู่แหล่งน้ำซะมากกว่า