ไขความลับทำธุรกิจแบบชาวมังกรสู่มหาอำนาจระดับโลก

ใครๆ ก็รู้ว่าในโลกยุคปัจจุบัน สินค้าจากเมืองจีนกำลังตีตลาด และจีนกำลังกลายเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจและการค้า ความสำเร็จของ “จีน” ไม่ได้มาอย่างฟลุ๊คๆ แต่เป็นผลมาจากลักษณะการทำงานของชนชาติแดนมังกรที่มีความเฉพาะ ซึ่งหากอยากประสบความสำเร็จ คุณสามารถนำวิธีการทำงานแบบชาวจีนไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้

ยื่นยิ้ม ในชาติตะวันออก “รอยยิ้ม” ดูจะเป็นเสน่ห์ของชนในภูมิภาคนี้ ชาวจีนเองก็ใช้รอยยิ้มในการสร้างสัมพันธภาพทางธุรกิจเช่นกัน ขณะที่ชาติตะวันตกบางแห่งอาจรู้สึกว่าการยิ้มหรือหัวเราะเป็นเรื่องไม่ควรนักในการเจรจาธุรกิจ แต่ชนชาติมังกรไม่คิดเช่นนั้น รอยยิ้มเป็นทั้งเกราะป้องกันตัวเองจากความอึดอัด ตื่นกลัว และเป็นอาวุธในการผูกมิตร ซึ่งมีผลในการสร้างความรู้สึกที่ดี อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการเจรจาและทำธุรกิจ

ผูกมิตรก่อนธุรกิจทีหลัง การพุ่งเป้าไปยังการเจรจาธุรกิจเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สไตล์ของชาวจีน แต่พวกเขาจะใช้ความเป็นมิตรนำหน้า ด้วยการชวนคุยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทั่วไปเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และใช้เวลาในการสร้างความคุ้นเคยนี่แหละ สังเกตคู่สนทนาเพื่อประมวลผลก่อนเจรจาการค้า ซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

ไม่เป็นกันเองเกินแหตุ แม้ว่าชาวจีนจะใช้การผูกมิตรนำในการทำธุรกิจ แต่พวกเขาจะยึดหลักอาวุโส สร้างความวางใจแต่ไม่ตีตนเสมอกับผู้ที่อาวุโสกว่า เป็นการแสดงออกถึงการให้เกียรติผู้อื่น ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งเป็นความแตกต่างจากวัฒนธรรมตะวันตกที่เน้นความเท่าเทียมกัน

ช้าและชัด แม้ว่าภาพลักษณ์ของชาวจีนที่เราเห็นจะสื่อสารกันด้วยบทสนทนารัวๆ แต่ในการเจรจา ทำธุรกิจ หรือการทำงาน พวกเขาจะพูดช้าและชัด เพื่อให้แน่ใจว่าคนฟังสามารถเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อสารอย่างชัดเจน เพราะการพูดเร็วๆ จะทำให้คนฟังไม่สนใจและอาจทำให้ข้อมูลตกหล่น อีกทั้งชาวมังกรเห็นว่า การขอให้ผู้อื่นต้องพูดซ้ำๆ เป็นเรื่องไม่สุภาพ

ให้ของขวัญ ชาวจีนนิยมให้ของขวัญแก่กันในโอกาสต่างๆ ดังนั้น พวกเขาจึงมักมอบของขวัญให้กับคนรอบตัว ไม่ว่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่าหรือสูงกว่า ซึ่งการให้ของขวัญเพียงเล็กๆ น้อยๆ นี้ เป็นการสร้างการยอมรับ ทำให้ได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุนเมื่อต้องดำเนินการเรื่องใดๆ ถือเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับตามแบบฉบับชาวมังกร คงจะเป็นแนวทางให้ทุกท่านนำไปปรับใช้เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอน