ศรีสุวรรณ ยื่น กกต.ขอให้ไต่สวน สอบสวนและ ตรวจสอบเงินกู้ยืม 32 พรรค

ตรวจสอบเงินกู้ยืม 15 ม.ค.63 เวลา 10.30 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่น กกต.ขอให้ไต่สวน สอบสวนและตรวจสอบ และวินิจฉัยว่า กรณีพรรคการเมืองต่าง ๆ จำนวน 32 พรรคการเมือง กู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการพรรคการเมือง เป็นการกระทำหรือนิติกรรมที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 62 ประกอบมาตรา 72 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่ ?

นายศรีสุวรรณ กล่าวถึงกรณี นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. โพสต์เฟซบุ๊กระบุเรื่องพรรคการเมืองกู้เงิน โดยพบว่าประมาณ 32 พรรคการเมือง ไม่รวม พรรคไทยรักษาชาติ ที่ถูกยุบไปแล้ว กับพรรคอนาคตใหม่ ที่ได้ยื่นต่อกกต.เอาผิดก่อนหน้านี้ โดยวันนี้ ต้องการขอให้กกต.ไต่สวน สอบสวน ตรวจสอบ กรณีพรรคการเมือง จำนวน 32พรรค กู้ยีมเงินมาใช้ในกิจกรรมพรรคการเมืองดังกล่าวเข้าข่ายความผิด พรบ.พรรคการเมีอง และ อื่นๆ หรีอไม่

พบยังมีข้อถกเถียงกันมาก เรื่อง เงินกู้ เงินยืม เงินทดลองจ่าย ซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานการวินิจฉัยของกกต. หากเข้าข่ายเสมือนพรรคอนาคตใหม่ กกต.ก็จะต้องส่งเรี่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทำการยุบพรรคต่อไป ในส่วนหากทาง กกต.วินิจฉัยว่าเป็น เงินยืม เงินทดลองจ่าย ก็จะเป็นคนละ ประเด็น กับ เงินกู้