การเมือง

เปิดบทลงโทษศาลสั่ง “ยุบพรรค” ห้าม “ดำรงตำแหน่งการเมือง” ตลอดชีวิต

11 กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงขณะนี้ยังคงต้องรอลุ้นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งประชุมกันในวันนี้ (11 ก.พ.) จะมีมติอย่างไร หลังมีผู้ยื่นร้องให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เนื่องจากอาจมีการกระทำผิดระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ในหมวด 4 ข้อ 17 ที่ระบุว่า ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใด นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งตามประเพณีต่างๆ หากกกต.มีมติว่าพรรคไทยรักษาชาติกระทำความผิดจริง ก็จะมีโทษถึงขั้น “ยุบพรรค” ในขณะที่ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคนั้น ได้มีก …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ