ประชาสัมพันธ์

spot : ผู้นำยุคใหม่ : Alive คุณค่าแห่งชีวิต : Thinkต่างการเมือง : 18 มี.ค.60

20 มีนาคม 2560

spot : ผู้นำยุคใหม่ : Alive คุณค่าแห่งชีวิต : Thinkต่างการเมือง : 18 มี.ค.60   ความเท่าเทียม คือ สิ่งที่ทุกคนในสังคมพึงมี แต่จะได้รับ โอกาส มากน้อยเพียงใด เนื่องจาก ในสังคมเรา ยังมี ทั้ง ผู้พิการ ผู้ที่ไม่มีโอกาสออกมาใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนปกติ ต้องอยู่ภายใต้การคุมขัง แต่พวกเขาเหล่านั้น ก็มีหัวใจที่เป็นไทย และรอโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับคนปกติทั่วไป Political spaces เทปนี้ จะนำคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงความสามารถ ที่ผู้พิการและ ผู้ถูกคุมขัง ได้รับโอกาสที่สร้างประโยชน์ให้สังคมเฉกเช่นคนทั่วไป และพวกเขา ได้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตที่ กลุ่มนักศึกษาสถาบันพระป …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ