“ภาวะโลกร้อน” ส่งผลให้การทำงานของสมองแย่ลง และเป็นโรคประสาทเร็วขึ้น

“ภาวะโลกร้อน” ไม่ได้ทำลายเพียงธรรมชาติเท่านั้น ในปัจจุบัน “โลกร้อน” กำลังทำลายสมองของคน และกระตุ้นปัญหาทางระบบประสาท

ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อโรคทางระบบประสาทและสุขภาพจิต งานวิจัยจาก University College London ที่เผยแพร่ออกมา ชี้ให้เห็นว่า อุณหภูมิที่รุนแรงและภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อโรคทางระบบประสาทและสุขภาพจิตที่สำคัญ โดยนักวิจัยพบว่า “ปัจจัยแวดล้อมไม่เพียงส่งผลต่อการแพร่หลายของโรคเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงทำให้อาการของโรครุนแรงยิ่งขึ้น และมีคนป่วยเป็นโรคเพิ่มขึ้น ทุพพลภาพ และแม้กระทั่งการเสียชีวิต”

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบประสาท : ร้อนร้าย สมองรวน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพนั้นเป็นที่ทราบกันดี โดยเฉพาะกับโรคติดเชื้อและระบบทางเดินหายใจ แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพทางระบบประสาทอีกด้วย ผ่านกลไกการควบคุมอุณหภูมิร่างกายที่แปรปรวน เมื่อร่างกายเผชิญกับความร้อนจัด กลไกนี้จะทำงานหนักเกินไป ส่งผลต่อระบบประสาทและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคลมชัก และภาวะซึมเศร้า

ดังนั้น การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ได้เป็นเพียงการป้องกันโรคติดต่อ แต่ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพทางระบบประสาทด้วย

แนวทางป้องกัน

 • หลีกเลี่ยงความร้อนจัด
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
 • ดูแลสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรง
 • ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากภาครัฐ

เมื่อความร้อนเพิ่มขึ้นสมองของเราตอบสนองต่อความเครียด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการอักเสบ และความเสื่อมในรูปแบบอื่นๆ ทำให้การรับรู้ลดลง และผู้ป่วยจะมีอายุลดลงเรื่อยๆ คาดว่าภายในปี 2050 ทั่วโลกจะมีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม และลมบ้าหมูเพิ่มขึ้นจนมากกว่า 150 ล้านคน

สมองของเรามีหน้าที่จัดการกับความสมดุลสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญ เมื่ออุณหภูมิ และความชื้นที่สูงขึ้น ร่างกายของเราจะส่งสัญญาณ เช่น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ร่างกายจะกระตุ้นให้เหงื่อออก และบอกให้เราย้ายออกจากแสงแดด และไปอยู่ในที่ร่ม

“สมองจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม หากสมองมีความผิดปรกติ สมองจะควบคุมอุณหภูมิได้แย่ลง และจะยิ่งชัดเจนเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น” ซานเจย์ ซิโซดิยา ศาสตราจารย์จากสถาบันประสาทวิทยา UCL Queen Square ผู้นำการวิจัย กล่าว

beautiful-landscape-cityscape-seoul-city-min

โลกร้อนทำให้การทำงานของสมองผิดปกติ

เมื่อสภาพอากาศเริ่มรุนแรงมากขึ้น เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสำหรับการดูแลประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด กลุ่มเด็ก และผู้สูงอายุ

สำหรับการศึกษาครั้งนี้ นักวิจัยได้ตรวจสอบรายงาน 332 ฉบับ โดยพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสภาวะทางระบบประสาท 19 ประการ  รวมถึงโรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อมในรูปแบบอื่นๆ ไมเกรน โรคหลอดเลือดสมอง โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ อีกทั้งนักวิจัยยังรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และโรคจิตเภท เนื่องจากความผิดปกติทางจิตเวชมักเกี่ยวข้องโรคทางระบบประสาทบ่อยครั้ง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้ตอนกลางคืนมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ อาจส่งผลให้ผู้ป่วยโรคลมบ้าหมูมีอาการแย่ลงจากการอดนอน

3d-render-medical-image-male-figure-with-brain-highlighted-min

โลกร้อนกระตุ้นปัญหาสุขภาพจิต

อุบัติการณ์ความผิดปกติด้านสุขภาพจิต และความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมีความสัมพันธ์อย่างมากกับอุณหภูมิแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น รายงานฉบับหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียกร้องค่าประกันสุขภาพของสหรัฐจากการเข้ารับการตรวจในห้องฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต ระหว่างปี 2010-2019 เพิ่มขึ้นในวันที่อากาศร้อนจัด 

นอกจากนี้ภัยพิบัติจากสภาพอากาศสุดขั้ว เช่น พายุ ไฟป่า คลื่นความร้อน น้ำท่วม สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการวิตกกังวล ความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ ซึมเศร้า และความคิดฆ่าตัวตาย

เบอร์ซิน อิคิซ ​​นักประสาทวิทยาที่ศึกษาผลกระทบของรูปแบบสิ่งแวดล้อมในสมองกล่าวว่า เมื่อความร้อนเพิ่มขึ้นสมองของเราตอบสนองต่อความเครียด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการอักเสบ และความเสื่อมในรูปแบบอื่นๆ ทำให้การรับรู้ลดลง

สิ่งที่ทำให้ฉันกลัวมากที่สุดเกี่ยวกับสถานการณ์นี้คือ ภายในปี 2050 ผู้คนจะมีความผิดปกติทางระบบประสาทเพิ่มมากขึ้น และคนที่ป่วยจะมีอายุลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ 40-50 ปี แทนที่จะเป็น 70-80 ปี เพราะสมองของเราถูกโจมตีด้วยความเครียดที่แตกต่างกัน เช่น ความร้อน มลภาวะ และไมโครพลาสติก

ผู้ที่มีภาวะทางระบบประสาท และจิตเวชที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลกมีจำนวนมาก โดยคาดว่าภายในปี 2050 ทั่วโลกจะมีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม และลมบ้าหมูเพิ่มขึ้นจนมากกว่า 150 ล้านคน โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่สอง และเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการทั่วโลก

ในขณะที่โลกเผชิญกับความร้อนระอุในฤดูร้อนที่ทำลายสถิติอีกรอบ ผู้คนก็สามารถดำเนินการเพื่อป้องกันความร้อนจัดได้เช่นกัน เช่น การอยู่ในที่ร่มระหว่างวัน ไม่ออกไปอยู่กลางแจ้ง ปิดหน้าต่างหรือบานประตูหน้าต่าง ใช้สิ่งของเพื่อให้เย็น และชุ่มชื้น และเก็บยาไว้ใกล้ตัว

แต่วิธีจะลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ดี และได้ผลมากที่สุด คือ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล หยุดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอากาศ

janschwalde-power-plant-germany-min

ที่มา bloomberg.com

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

หนุ่มสุดกร่าง! หัวร้อนใส่ กระบะขับแช่ขวา ที่แท้ กลายเป็นหนังคนละม้วน

กลายเป็นเรื่อง! หนุ่มกระบะกลับรถ เลี้ยวเข้าเลนขวา เจอเก๋งหรูคันหลังกร่างใส่ หาว่า ขับแช่ขวา ไม่หลบให้ หวิดปะทะกลางถนน

“ไทแทน” คัมแบ็คการเดินทางครั้งใหม่ พร้อมไขรหัส ‘YOBO’ ใครคือเธอคนนั้น?!

“โฟร์วันวัน มิวสิก” ประกาศคัมแบ็ค “ไทแทน” 27 มิถุนายน 2567 กับการเดินทางครั้งใหม่ ไขรหัส ‘YOBO’ และใครคือเธอคนนั้น?!

สุดสงสาร! สาววอนหน่วยงานช่วยเหลือ หลังสุนัขข้างห้องถูกเจ้าของทำร้าย

ร้องเสียงโหยหวน! สาวลุดสงสาร ได้ยินเสียงสุนัข ข้างห้อง หอนทรมานลั่นคอนโด พอตะโกนถาม เจ้าของสวนกลับอ้างเรียนสูง อย่าให้ต้องฟ้อง

ชัชชาติ! สั่ง ปลัดปรับแก้ ระเบียบ กทม. สอดคล้อง กฎหมายสมรสเท่าเทียม

สนับสนุนเต็มที่! ผู้ว่าชัชชาติ ยินดี กฎหมายสมรสเท่าเทียม ผ่านสภา สั่งปลัด เตรียมความพร้อม สอดคล้องนโยบายความเท่าเทียม

“อองรี PROXIE” เปิดโหมดเศร้าส่งโซโล่ “อาจจะเป็น (Perhaps)” มาขยี้หัวใจคนอกหัก

 “อองรี PROXIE” เปิดโหมดเศร้าของคนรู้ตัวช้า ส่งโซโล่ซิงเกิล “อาจจะเป็น (Perhaps)” มาขยี้หัวใจคนอกหักทั่วประเทศ

ประสบการณ์หายาก นทท. พบ เสือดำ 2 ตัว ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

หาดูยาก นทท. แจ้งจนท. เจอเสือดำ 2 ตัว สามารถถ่ายภาพเอาไว้ได้ บริเวณจุด กม.20 ระหว่างทางไปพะเนินทุ่ง เผย มีประมาณ 10 ตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า