กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐   เวลา  ๑๕.๐๐ น.  พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๐   เวลา  ๐๗.๐๐ น.  พระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศ

เวลา    ๑๗.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.   พระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๐   เวลา   ๐๘.๐๐ น.  พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๐   เวลา  ๑๗.๓๐ น.  พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๐   เวลา  ๑๐.๓๐ น.  พระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน พระวิมานบนพระที่นั่งมหาจักรีมหาปราสาท

เวลา  ๑๗.๓๐ น.  พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและ วัดบวรนิเวศวิหารแสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ