รัชกาลที่9

ด้วยพระอัจฉริยภาพ (โครงการแก้มลิง)

18 กันยายน 2560

“ จากแก้มลิงที่กักตุนอาหารไว้ในยามหิว กลายเป็นโครงการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรยามน้ำมากล้นจนเกินต้องการได้อย่างไร หรือ เพราะทุกความเดือดร้อนของพสกนิกร คือความห่วงใยจากพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ ” (ชุดน้ำพระทัยสู่ปวงราษฎร์)

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ