“ปิยบุตร” ถล่ม “กองทัพ-ศาล-คสช.” ต้องถูกปฏิรูป

“ปิยบุตร” สับเละ “กองทัพ-ศาล-คสช.” ต้องถูกปฏิรูป จวกแฝงอำนาจซ้อนรัฐ นั่งอยู่เบื้องหลังรัฐบาล โวยอ้างปฏิรูปแค่แผนสืบทอดอำนาจ

27 มิ.ย.62-ที่อาคารรัฐสภาชั่วคราว หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ อภิปรายถึงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยนายปิยบุตรระบุไปถึง 3 หน่วยงานที่ไม่เคยถูกปฏิรูป ประกอบด้วย 1.กองทัพ ทั้งที่มีมีหน้าที่ปกป้องประเทศ แต่เลือกมาทำการปฏิวัติ 2.ศาล ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานในการตัดสิน และ 3.หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ถือเป็นบุคคลที่ควรถูกปฏิรูปมากที่สุด สำหรับแผนการปฏิรูปเหมือนการเกิดซุปเปอร์รัฐบาล ที่มีการปฏิรูปแบบพิเศษ ทำให้เกิดรัฐซ้อนรัฐ คือ มีรัฐบาลเกิดจากประชาชน แต่ถูกรัฐบาลอีกชุดมีอำนาจจากกองทัพและคสช. นั่งอยู่เบื้องหลัง ซึ่งคนเหล่านี้มากำกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

“ดังนั้นคณะรัฐมนตรี จะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถริเริ่มนโยบายสร้างสรรค์ได้ ทำให้รัฐมนตรีเป็นเพียงซุปเปอร์ปลัด รอเวลาใช้เงินงบประมาณเท่านั้น”นายปิยบุตร กล่าว

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันยังมีการสร้างอุตสาหกรรมปฏิรูป มีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมา มีการประชุม และต้องมีเบี้ยประชุม ออกกฏหมาย ทำงบประมาณ และสุดท้ายได้กองกระดาษจากคนหน้าเดิมๆ ทั้งหมด ทำให้เกิดเป็นวุฒิสภาขึ้นมา มีอำนาจเหนือสภาผู้แทนราษฎร เพราะ ส.ว.ที่แต่งตั้งจาก คสช. มีอำนาจเสนอแผนและติดตามเร่งรัด ซึ่งผิดไปจากกระบวนการนิติบัญญัติ ปกติที่ ส.ว.ต้องมีอำนาจน้อยกว่า ส.ส.

“การปฏิรูปประเทศไทย เป็นเพียงข้ออ้างของการรัฐประหารทุกครั้ง เป็นกลไกสืบทอดอำนาจของทหารไปเรื่อยๆ เป็นการนำระบอบรัฐประหารเข้ามาฝังในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนั้นการปฏิรูปประเทศของ คสช. จึงเวียนวนอยู่กับคนไม่กี่คน ขอให้ ส.ส.ต้องพยายามปฏิรูปในระบบปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้ทหารเข้ามาร่วมปฏิรูปอีกต่อไป”นายปิยบุตร ระบุ

นายปิยบุตร ระบุด้วยว่า การปฏิรูปประเทศครั้งนี้เป็นการนำเอาระบอบรัฐประหารเข้ามาแฝงตัวอยู่ในรัฐธรรมนูญเอารัฐประหารเข้ามาอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วรัฐประหารจะถูกต้องตามรัฐธรรมนูญชั่วกัลปาวสาน