กรมชลประทาน ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

วันนี้(13 ม.ค. 62) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมีผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทา-สาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักงานชลประทาน และเครือข่าย SWOC ทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต่างๆ พร้อมดำเนินการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

สภาพอากาศของประเทศไทย ในช่วงวันที่ 12 – 18 ม.ค. 63 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย โดยมีฝนบางแห่งทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในตอนกลางวันมีแสงแดดจัด ภาคใต้ยังคงมีฝนน้อย

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบัน(13 ม.ค. 63) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 46,070 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุเก็บกักรวมกัน โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 22,253 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของปริมาณน้ำใช้การได้ เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำรวมกัน 10,806 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 4,110 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังคงการระบายน้ำรวมกันวันละ 18 ล้าน ลบ.ม. สถานการณ์น้ำในอ่างฯ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย จึงต้องบริหารจัดการน้ำตามความเหมาะสม ซึ่งจะใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เป็นหลัก

ส่วนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมทั้งประเทศประมาณ 38,000 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา เขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ มีน้ำใช้การได้ 3,527 ล้าน ลบ.ม. หลังจากที่ได้ระบายน้ำเกินแผนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและผลักดันค่าความเค็ม ปัจจุบันได้ปรับแผนการระบายน้ำให้เป็นไปตามแผนแล้ว เขื่อนภูมิพล ระบายน้ำแล้วทั้งสิ้น 653 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 7 ล้าน ลบ.ม.(แผนการระบายน้ำสิ้นสุด 30 เม.ย. 63 จำนวน 1,300 ล้าน ลบ.ม.) เขื่อนสิริกิติ์ ระบายน้ำแล้วทั้งสิ้น 765 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 9 ล้าน ลบ.ม.(แผนการระบายน้ำสิ้นสุด 30 เม.ย. 63 จำนวน 1,700 ล้าน ลบ.ม.) รวมทั้ง 2 แห่ง ระบายน้ำแล้วทั้งสิ้น 1,418 ล้าน ลบ.ม.(เกินแผน 268 ล้าน ลบ.ม.)

ด้านแผนจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 2562 ทั้งประเทศ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำรวม 17,699 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน (13 ม.ค. 63) ได้จัดสรรน้ำตามความต้องการไปแล้ว 6,464 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 36 เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำตลอดฤดูแล้ง รวม 4,000 ล้าน ลบ.ม. ได้จัดสรรน้ำตามความต้องการไปแล้ว 1,995 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 50

กรมชลประทาน ยังคงดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง อาทิ การดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ โดยสูบน้ำย้อนกลับมาเติมหน้าเขื่อนวังยาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำผลิตประปาสำหรับการอุปโภค-บริโภค ในเขตเทศบาลตำบบลประโคนชัย อ.ประโคนชัน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีความต้องการน้ำ 0.7 ล้าน ลบ.ม.

ปัจจุบันปริมาณน้ำถึงปลายทางแล้ว 0.4 ล้าน ลบ.ม.ส่วนที่เหลือยังคงอยู่ในลำห้วย และทยอยไปยังโรงผลิตน้ำประปาต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการให้ความช่วยเหลือในจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งกรมชลประทานได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังประจำจุดเสี่ยงภัย พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคตลอดฤดูแล้งนี้

ดับฝันสายเขียว! อย. ย้ำ กฎหมายยังไม่อนุญาตเอกชน ปลูกกัญชา

อย. ย้ำขณะนี้กฎหมายยังไม่อนุญาตให้บริษัทเอกชนรายใด ปลูกกัญชา หากฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมาย เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจาก อย. เท่านั้น

หมอธนรักษ์ เตือน ยังไม่เหมาะชุมนุมการเมือง หวั่น ไวรัสโคโรนา ระบาดเพิ่ม

ไวรัสโคโรนา 22 ก.พ.63 นพ.ธนรักษ์ ผลิรัตน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง การจัดกิจกรรมหรือชุมนุมการเมืองในช่วงนี้ว่า หากไม่อย่างเพิ่มความเสี่ยง

สธ.เผยผู้ป่วย โควิด-19 หายกลับบ้านอีก 1 วันเปล่าห้ามจนท.เดินทางต่างประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข เผยข่าวดี ผู้ป่วย โควิด-19 คนไทยกลับบ้านรักษาตัวที่โรงพยาบาลชลบุรี รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ แนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงเดินทางไปประเทศ

กยศ. เผยมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ลดดอกเบี้ย-พักชำระหนี้ 1 ปี

กยศ. ประกาศช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80, ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 และพักชำระหนี้ 1 ปี

พุทธิพงษ์ ออกโรงแนะ คนว่างงาน ใช้เวลา 2 ชั่วโมงสร้างเงิน

พุทธิพงษ์ รมว.ดีอี โพสต์ทวิตเตอร์แนะนะ คนว่างงาน ใช้เวลาว่าง 2 ชั่วโมงขายของออนไลน์สร้างรายได้ สร้างเงิน เชื่อคนไทยปรับตัวได้เสมอ