ฉบับเต็ม! สารจากประยุทธ์ วันครู 2565 เป้าหมายยกระดับการศึกษาไทย

นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญเนื่องใน วันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต” พร้อมเป้าหมายยกระดับการศึกษาไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญเนื่องใน วันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565

“พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต”

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอแสดงความระลึกถึง ความปรารถนาดี และเป็นกำลังใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำหน้าที่อำนวยความรู้แก่ศิษย์ ให้เติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมต่อไป

เครดิตภาพเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2565 ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ผมขอน้อม
มุทิตาจิตและแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูผู้การุณย์แก่ศิษย์เสมอมา พร้อมทั้งขอส่งความระลึกถึงและความ
ปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านทั่วประเทศ
ครูเป็นผู้จุดประกายความคิด อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ
คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนา
ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาของชาติ
แบบองค์รวม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
ที่มุ่งเน้นการสร้างครูยุคใหม่และผู้เรียนที่ใผ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาในด้านต่าง ๆ
เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในโลกยุควิถีใหม่

ปีพุทธศักราช 2565 นี้ ผมขอมอบคำขวัญ “วันครู” ครั้งที่ 66 ว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก
เรียนรู้สู่อนาคต” ด้วยตระหนักถึงการพัฒนาครูซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้ศิษย์มีความรู้และทักษะที่จำเป็น เกิดการเรียนรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์
พัฒนาสิ่งใหม่ ผมขอเป็นกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ
ในการทำหน้าที่อำนวยความรู้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ คุณธรรม
และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พุทธศักราช 2565 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่นนับถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลประทานพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ประสบแด่ความสุข สวัสดี มีความเจริญ มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ
และสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน

พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

เครดิตคลิปเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า

หมอเหรียญทอง เข็ดแล้วกับพลังประชารัฐ เอือมส.ส.เถื่อน ลั่น! ไม่เอาพวกมึงอีกแล้วโว้ย!

วิกฤตหมูแพง! ณัฐวุฒิ อ.ห.ต. ด่า 8 ปี แล้ว อยู่ทำห่xไร ถ้ารัฐบาลอื่นคงไปแล้ว

ไพศาล วิเคราะห์ จับตาขั้วการเมืองใหม่ ประชาธิปัตย์-กล้า-ไทยภักดี พุ่งเป้าทำลาย พลังประชารัฐ !

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

ชัดเจน! เต้ มงคลกิตติ์ ตอบกระแสเงิน 15 ล้าน จากคนบนเรือ ลั่นพร้อมดูแล บังแจ็ค

เต้ มงคลกิตติ์ ตอบกระแสเงิน 15 ล้าน จากคนบนเรือคดีแตงโม ลั่นพร้อมดูแล บังแจ็ค หากเดินทางกลับไทยอย่างเต็มที่

เปิดใจ! แม่แตงโม เผยคำพูดช่วงเก็บอัฐิ แตงโม นิดา เอ่ยปากชม ส.ส.เต้ มงคลกิตติ์

แม่แตงโม เปิดใจความรู้สึก เผยคำพูดช่วงเก็บอัฐิ แตงโม นิดา เอ่ยปากชม ส.ส.เต้ มงคลกิตติ์ ชี้ข้อมูลในโทรศัพท์บังแจ็ค สุดสำคัญ

คนดีของแม๊! แม่แตงโม ยก บังแจ็ค นัมเบอร์วัน สืบสวนคดีทำไมมองเป็นมิจฉาชีพ?

แม่แตงโม เผย บังเเจ็ค คนดีของแม๊ รับปากว่าจะส่งโทรศัพท์กลับมาให้ เเต่ไม่ได้ส่งมาให้เเม่ ส่วนจะส่งไปให้ใคร ขอเก็บเป็นความลับ

ทนายตั้ม หล่อสะดุดตาผู้จัดฯ หนิง ปณิตา ทาบทามเป็น พระเอก คนใหม่?

ยังไงกันล่ะทีนี้! ทนายตั้ม หล่อสะดุดตาผู้จัดฯ อย่าง หนิง ปณิตา จนถูกทาบทามให้เข้าวงการบันเทิง ลั่น “วงการบันเทิงปวดหัวน้อยกว่าวงการทนายนะ”