เปิดแถลงการณ์ ทนายนกเขา – พิภพ ธงไชย จี้นายกฯ เสียสละด้วยการลาออก

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2564 ที่อาคารพญาไทพลาซ่า กลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) ซึ่งประกอบด้วยนาย นิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา นายปรีดา เตียสุวรรณ์ และ นายพิชิต ไชยมงคล ร่วมกันอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเสียสละเพื่อประเทศด้วยการลาออกจากตำแหน่ง โดยแถลงการณ์ดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้

ในช่วง 7 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่องมาจากคสช.เพื่อตนเองและพวกพ้อง ไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปในทุกด้านของประชาชน มีแต่ความพยายามกระชับอำนาจ และออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ 

ที่สำคัญ มีการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แทนที่รัฐบาลจะปกป้องสถาบันฯ อย่างแข็งขัน กลับกลายเป็นการนำสถาบันฯ มาเป็นข้ออ้าง เพื่อแบ่งแยกประชาชน แอบอ้างสถาบันฯ มาเป็นเกราะปิดบังพฤติกรรมชั่วร้าย

กลุ่มประชาชนคนไทย เห็นว่า ในห้วงระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตระบัดสัตย์ในคำมั่นสัญญาประชาคม ไม่ดำเนินการปฏิบัติเป็นรูปธรรม5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการปฏิรูปประเทศ

ภายหลังการเลือกตั้ง การปฏิรูปทุกด้านที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ยังไม่เกิดขึ้น แต่ประชาชนคนไทย ต้องทนเห็นการใช้อำนาจอย่างฉ้อฉลของรัฐบาลประยุทธ์ โดยที่กระบวนการตามรัฐธรรมนูญ จัดการกับพฤติกรรมและการใช้อำนาจที่ฉ้อฉลเหล่านั้นไม่ได้ แม้จะมีความพยายามในการจัดตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ตามกรอบรัฐธรรมนูญ ปี 2560 แต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้า หรือเกิดรูปธรรมที่เห็นได้ชัดว่าแนวทางการปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชน

2. ด้านการปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

ที่ผ่านมารัฐบาลมิได้พยายามทำให้เกิดการปรองดอง เพราะระบอบประยุทธ์อาศัยความขัดแย้งของประชาชนเป็นเครื่องมือ ในการแบ่งแยกแล้วปกครอง จึงไม่เห็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะขจัดความขัดแย้งในหมู่ประชาชนเพราะระบอบประยุทธ์ได้ประโยชน์จากความขัดแย้งนั้นมาโดยตลอด

เปิดหนังสือ ทนายนกเขา และกลุ่มคนรักสถาบันยื่นต่อสถานทูตเยอรมนี

ทนายนกเขา นัดกลุ่มคนรักสถาบัน ไปสถานทูตเยอรมนี บ่าย 2 นี้

3. ด้านทุจริตคอรัปชั่น

กรณีอภิมหาโครงการที่เกิดขึ้นในรัฐบาลประยุทธ์ที่หลายฝ้ายยกเป็นผลงานของรัฐบาล แต่กลับมองข้ามเงื่อนงำของอภิมหาโครงการเหล่านั้นว่า ไม่ได้คำนึงถึงการจัดทำโครงการที่มีคุณภาพ หรือจัดการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาติบ้านเมือง ทั้งยังเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนบางกลุ่ม ที่เป็นนายทุนพรรคร่วมรัฐบาล โดยมีเบี้ยบ้ายรายทางตกหล่นจนกลายเป็นผลประโยชน์แอบแฝง ก่อให้เกิดกลุ่มทุนการเมืองใหม่ที่ขึ้นตรงต่อนักการเมืองในรัฐบาลชุดนี้ ไม่ต่างไปจากกลุ่มทุนลักษณะเดียวกัน ที่รัฐบาลนี้เคยต่อต้านหรือหมิ่นแคลนว่า สร้างความเสียหายต่อชาติบ้านเมือง

4. ด้านการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19

รัฐบาลต้องยอมรับว่า ความล้มเหลวในการจัดการรับมือกับโควิดระลอกที่ 2 และ 3 นั้น มาจากความผิดพลาดของรัฐบาล ทั้งเรื่องการลักสอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาจนเกิดการระบาดรุนแรง ที่จังหวัดสมุทรสาคร แล้วส่งผลกระทบไปทั่วประเทศ รวมถึงการปล่อยให้มีการมั่วสุมในสถานบันเทิงจนกลายเป็นการระบาดรอบล่าสุด ที่หนักกว่าทุกครั้ง และการจัดการกับบ่อเกิดของปัญหาเหล่านี้ รัฐบาลไม่ได้จัดการอย่างจริงจังกับการหาคนกระทำผิดมาลงโทษเลย

นอกจากนี้ การที่ประชาชนเสียชีวิตเพราะไม่ใด้รับการรักษาอย่างทันท่วงที รวมทั้งกระบวนการจัดหาวัคชีน การฉีดวัคซีนที่ล่าช้า การสื่อสารที่สร้างความสับสนกับประชาชน ล้วนแต่เป็นรูปธรรมความล้มเหลวอย่างยิ่งของรัฐบาลในการบริหารจัดการ

5. ด้านจริยธรรมทางการเมือง

ในด้านจริยธรรมทางการเมือง ตัวพล.อ.ประยุทธ์ แสดงออกทำให้เชื่อได้ว่าใกล้ชิดกับนายทุนที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่บางราย ตั้งแต่การแต่งตั้งบุคคลที่สนิทสนมกับกลุ่มธุรกิจปลอดภาษี เป็นประธานของบริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ตามมาด้วยการแต่งตั้งให้บุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจใหญ่กลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะเข้าไปนั่งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จนทำให้สามารถได้รู้ข้อมูลด้านการลงทุนที่ยังไม่เปิดเผยก่อนผู้อื่น และรู้แง่มุมของการวางนโยบายที่เป็นเรื่องไม่พึงเปิดเผยด้วย ทั้งยังเคยเชิญนักธุรกิจบางคนให้ร่วมแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นักธุรกิจผู้นั้น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในลักษณะเช่นนี้ ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศ

พิภพ ธงไชย ซัด! รัฐบาลประยุทธ์ ไม่ชอบสันติวิธี – โกหกประชาชน หวังให้เกิดความรุนแรงเหมือนพฤษภาทมิฬ

ทั้งนี้ กลุ่มประชาชนคนไทยได้ยื่นข้อเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องเสียสละลาออก เพื่อเป็นทางออกภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 เปิดให้มีการเลือก “นายกรัฐมนตรีจากนอกบัญชีพรรคการเมือง” โดยใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรคสอง ที่ให้ “ยกเว้น” การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีพรรคการเมือง กรณีไม่ได้เสียง “เกินกว่ากึ่งหนึ่ง” ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา โดยใช้ เสียง “2 ใน 3” ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ให้ยกเว้นการเลือกนายกฯ ในบัญชีพรรคการเมือง

‘รัฐบาลชุดใหม่ต้องเป็นรัฐบาลเพื่อ “สร้างชาติ” จักต้องกำหนดภารกิจมุ่งเน้นการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปการศึกษา ขจัดการผูกขาดทางธุรกิจ ขจัดการคอรัปชั่น ขจัดปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 และขจัดกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย จากตัวแทนทุกฝ่าย โดยมีกรอบเวลาที่ไม่ล่าช้า ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 เดือน

เชื่อมั่นในพลังประชาชน

15 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ นายนิติธรยังได้เปิดเผยว่า วันอังคาร ที่ 18 พ.ค.นี้ กลุ่มประชาชนคนไทย จะไปยื่นหนังสือเพื่อขอให้พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกที่ทำเนียบรัฐบาล และจะยกระดับการเรียกร้องหรือไม่นั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

ขอบคุณภาพ Voice TV 

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

ไทยร่วมใจ แจ้งวันนัดใหม่ สำหรับผู้ที่ถูกเลื่อน 15-18 มิ.ย. มีวันไหนบ้างเช็กเลย

ไทยร่วมใจ แจ้งวันนัดใหม่ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนในวันที่ 15-18 มิ.ย. 64 หลงัได้รับจัดสรรวัคซีนแล้ว 1 แสนโดส

โฟกัสเดือดทุเรียนดิบ! สั่งกรอบนอกนุ่มใน แต่ที่ได้มาแข็งโป๊กกัดทีฟันแทบแตก(คลิป)

โฟสกัสเดือดทุเรียนดิบ! ทุเรียนเป็นเหตุสังเกตได้ โฟกัส จีระกุล โลละ 1,000 บาท ได้ทุเรียนดิบจนกัดไม่เข้า ซ้ำยังโดน

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ ปชช. อยากให้ บิ๊กตู่ นั่งเก้าอี้นายกฯ เพราะมีความซื่อสัตย์

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ ปชช. สนับสนุนใครเป็นนายกฯ อันดับ 1 ชี้ยังไม่มีใครเหมาะ อันดับ2อยากให้ บิ๊กตู่ นั่งเก้าอี้นายกฯ เพราะมีความซื่อสัตย์

ยุติปลุกเสก ใบมะขามเป็นตัวต่อ หลวงพ่อขอแค่ทำกิจของสงฆ์

หลวงพ่อฤทธิเดช ยุติปลุกเสก ใบมะขามเป็นตัวต่อ หลังกลายเป็นข่าวโด่งดัง ยืนยันขอทำกิจของสงฆ์ตามปกติ ข่าววันนี้

แปลงโฉม! ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ หั่นหน้าม้าสลัดลุคใหม่เป็นสาวแบ๊ว น่ารักไม่แพ้น้องเดมี่

เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สาวสวย หุ่นแซ่บ สำหรับ ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ที่มีลูกๆสุดน่ารัก อย่าง พี่ดีแลน และ น้องเดมี่ ล่าสุด คุณแม่ขอเปลี่ยนลุค

ราชกิจจาฯ ประกาศคลายล็อกมาตรการโควิด ร้านอาหารนั่งได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 21 มิ.ย. 64

ราชกิจจาฯ ประกาศคลายล็อกมาตรการโควิด ร้านอาหารนั่งได้ถึง 5 ทุ่ม ห้างสรรพสินค้า ดำเนินการได้ตามปกติจนถึง 21.00 น. เริ่ม 21 มิ.ย. 64