ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับห้ามหยุด หรือจอดรถทุกชนิด ในถนนและซอยในกทม. มีผลแล้ววันนี้ (12 มิ.ย.64)

เมื่อวันที่  11 มิ.ย. 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด ในถนนและซอย พ.ศ. 2564

ด้วยปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความเจริญก้าวหน้าและมีจำนวนยานพาหนะ ที่สัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เส้นทางคมนาคมบางเส้นทางมีสภาพการจราจรเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาการจราจร และไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางการจราจร จึงมีความจําเป็น ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เหมาะสม กับสภาพการจราจรในปัจจุบัน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (38) และมาตรา 139 (2) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคง ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 524/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด ในถนนและซอย พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ความใน 5.1 ของข้อ 5 แห่งข้อบังคับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ว่าด้วย การห้ามหยุด ห้ามจอดรถ และห้ามเลี้ยวขวา ในถนนและซอยบางตอนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2537 ให้ยกเลิกการใช้บังคับเฉพาะซอยอารีย์สัมพันธ์ 4, 5 และ 6

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน 4.1 ของข้อ 3 แห่งข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขต กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด ในถนนหรือซอยต่าง ๆ ในเขต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

ข้อ 5 ห้ามหยุด หรือจอดรถทุกชนิด ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้

5.1 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

5.2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

5.3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 5 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

5.4 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 6 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

ข้อ 6 ห้ามจอด รถทุกชนิด ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้

6.1 ถนนศรีวรา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา และเวลา 16.00 นาฬิกา ถึงเวลา 14.00 นาฬิกา

6.2 ถนนอินทราภรณ์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา และเวลา 16.00 นาฬิกา ถึงเวลา 14.00 นาฬิกา

6.3 ซอยรามคําแหง 53 ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบถึงสามแยก ซอยรามคําแหง 53 ตัดซอยลาดพร้าว 112 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

6.4 ซอยรามคําแหง 53 แยก 1 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

ข้อ 7 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร หรือเจ้าพนักงานจราจร

ข้อ 8 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา

ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

เช็กเลย! "ถนน-ซอย“กลางกรุงหลายแห่งห้ามหยุด-ห้ามจอดรถมีผลพรุ่งนี้ 
เช็กเลย! "ถนน-ซอย“กลางกรุงหลายแห่งห้ามหยุด-ห้ามจอดรถมีผลพรุ่งนี้ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ ชำนาญ รวิวรรณพงษ์ พ้นจากตำแหน่ง ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่อัตราค่าเคลื่อนย้าย-ดูแลรักษารถจอดริมทาง สูงสุดคันละ 5,000 บาท

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

รวมทุกรายละเอียด ยิ่งใช้ยิ่งได้ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ และช่องทางลงทะเบียน

เฟซบุ๊ก Krungthai Care ได้โพสต์รายละเอียด คุณสมบัตร และช่องทางการลงทเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่จะเริ่มมี

ยูคยอม GOT7 เผยถึงการเตรียมโซโลอัลบัมแรก และเป้าหมายในอนาคต

หลังปล่อยโซโลอัลบัมไปได้หมาดๆ ล่าสุด ยูคยอม GOT7 ได้อวดความหล่อในเซตภาพถ่ายแบบ พร้อมให้สัมภาษณ์กับทางนิตสาร Marie Claire

ยอดดีไม่แผ่ว! แบมแบม GOT7 พาโซโลอัลบัม riBBon ติดท็อปชาร์ต iTunes ทั่วโลก!

ปังตั้งแต่ปล่อยจริงๆ สำหรับ โซโลมินิอัลบัมแรก riBBon ของ แบมแบม GOT7 ที่ยอดวิวจะพุ่งสูงถึงหลักสิบล้านในเวลาเพียงแค่ 1 วัน

บุคคลากรทางการแพทย์อินโดฯ กว่า 350 คน ติดโควิด19 แม้ฉีด วัคซีนซิโนแวค แล้ว

สำนักข่าวรอยเตอร์สของอังกฤษรายงานว่า ขณะนี้มีบุคลลาการทางแพทย์ในอินโดนีเซีย ที่ฉีด วัคซีนซิโนแวค มากกว่า 350 คนติดเชื้อ

เกาหลีใต้ เตรียมฉีดวัคซีนต่างยี่ห้อ เล็งฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 ให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีน แอสตราเซเนกา

รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่า จะเตรียมฉีดวัคซีนของไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 ให้กับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาเข็มแรกราว

เช้า สาย บ่าย ดึก ต้องเล่นมือถือตลอด คุณอาจจะกำลังเป็น โรคกลัวการขาดมือถือ

เช้า สาย บ่าย ดึก ต้องเล่นมือถือตลอด หากไม่ได้เล่นจะรู้สึกกระวนกระวาย คุณอาจจะกำลังเป็น โรคกลัวการขาดมือถือ หรือ โนโมโฟเบีย