อัปเดต! รพ. ประกาศ “เลื่อนฉีดวัคซีน” ผู้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8 มิ.ย. เป็นต้นไป ทั้ง กทม. และ ตจว.

อัปเดต! รพ. ประกาศ “เลื่อนฉีดวัคซีน” โควิด19 สำหรับผู้ที่ ลงทะเบียนจองวัคซีน ผู้ลงทะเบียนจองวัคซีน ตั้งแต่ 8 มิ.ย. เป็นทั้งไป ทั้งกทม. และ ตจว.

ตามแผนการจัดสรรวัคซีนของทางรัฐบาลทั่วประเทศไทย จะเริ่มดีเดย์ฉีดวัคซีนวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านทาง หมอพร้อม โดยตามแผนการการจัดสรรวัคซีนนั้น เป็นไปตามการลงทะเบียนของคนในจังหวัดนั้น และ เป็นไปตามจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัด ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลายโรงพยาบาลออกมาประกาศขอโทษ และ เลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ออกไปก่อน เนื่องากมีจำนวนวัคซีนไม่เพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม
เช็กที่นี่! เปิดรายชื่อ รพ. ประกาศ “เลื่อนฉีดวัคซีน” และ ปรับการรับวัคซีน ทั้ง กทม. และ ตจว.

ทั้งนี้ วันนี้ (7 มิถุนายน 2564) มีหลายโรงพยาบาลที่ออกมาประกาศว่า จำนวนวัคซีนโควิด-19 เพียงพอที่จะฉีดแค่ในวันที่ 7 มิถุนายน เท่านั้น ดังนั้นจึงของเลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ออกไปก่อน ดังนั้นวันนี้ Bright Today จึงรวบรวมโรงพยาบาลที่เลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 8 มิุถุนายน 2564 เป็นต้นไป
( ข้อมูลอัพเดทเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 )

โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม ประกาศ ผู้ลงทะเบียนวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 ให้มาตามวันและเวลานัดหมายเดิม ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้รอฟังการแจ้งจากทางโรงพยาบาล

โรงพยาบาลหลวงพ่อปิ่น จ.นครปฐม
โรงพยาบาลหลวงพ่อปิ่น ประกาศ เนื่องจากทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพียงแค่ 70โดส สามารถฉีดได้เพียง 70 คนซึ่งเป็นจำนวนน้อยกว่าผู้ที่จองฉีดไว้มาก ดังนั้นทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องปรับแผนการฉีดให้พอดีกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับ สำหรับผู้ที่จองฉีดมาในวันที่ 7 มิถุนายน จะได้รับการฉีดเพียงบางส่วน ตามลำดับการจองเดิม สำหรับผู้จองฉีดตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปทางโรงพยาบาลขอเลื่อนการฉีดไปจนกว่าจะได้รับจัดสรรวัคซีนอีกครั้ง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะโทรประสานเพื่อนัดหมายต่อไป

 โรงพยาบาลสามพราน จ.นครปฐม
 โรงพยาบาลสามพราน ประกาศ เนื่องจากทางโรงพยาบาลได้รับจากจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ไม่เพียงพอ จึงขอเลื่อนนัดสำหรับการรับวัคซีนที่มีการนัดหมาย ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมภายหลัง ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนในวันที่ 7มิถุนายน 2564 สามารถมารับวัคซีนตามปกติ


ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกาศ เนื่องจากได้รับการชัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอ ขอเลื่อนนัดการรับวัคซีนของท่าน ที่มีนัดหมาย ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปทั้งนี้โปรดติดตามข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป ส่วนผู้ที่มีนัดหมายรับวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สามารถตามานัดได้ตามปกติ

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชศรีมา
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกาศ เนื่องจากทางโณงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จำนวนจำกัด และ สามารถใชห้บริการสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เท่านั้น จังมีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนผู้ที่จองวัคซีนตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ออกไปก่อน จนกว่าจะได้รับวัคซีนเพิ่มเติม

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชศรีมา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศ ขอแจ้งถึงผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ในจันทร์วันที่ 7 มิ.ย. 64 สามารถมารับบริการได้ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส. เนื่องจากจำนวนวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับจัดสรรอย่างจำกัด สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ ท่านจะถูกจัดลำดับเพื่อเข้ารับบริการในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละสัปดาห์ ซึ่ง รพ.มทส. จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชศรีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ที่สามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา เวลา 8.30-16.30 น. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้และไม่มีรายชื่อ ทางโรงพยาบาลจะเร่งดำเนินการให้ ในกรณีวัคซีนมาเพิ่มท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับ จะได้ไม่ถูกเลื่อน

โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
โรงพยาบาลพระพุทธบาท ประกาศ เนื่องจากทางโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ที่สามารถให้บริการผู้ที่มีนัดในระบบหมอพร้อมหรือรพ.สต.ลงทะเบียนนัด **ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 -11.00 น. เท่านั้น **สำหรับผู้มีนัดช่วงเวลาหลังจากนี้ “ขอเลื่อนนัดออกไปก่อน”

จุดฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศ ท่านที่จองคิววันที่ 7 มิถุนายน ท่านยังคงสามารถรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าได้ตามเดิม ท่านที่จองคิวระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนจากแอสตร้าเซนเนก้าเป็นซิโนแวค หากท่านสมัครใจรับวัคซีนซิโนแวค สามารถเข้ารับบริการได้ตามนัดหมายเดิมของท่าน

อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยงแปลงแก้ไขขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ สามารถติดสามข่าวสารการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่เพจของโรงพยาบาล หรือ สามารถติดตามข่าวสารต่าง และ อัปเดทสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ เว็บไซต์ Bright Today หรือ Facebook Bright TV

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

ชัดเจน! เต้ มงคลกิตติ์ ตอบกระแสเงิน 15 ล้าน จากคนบนเรือ ลั่นพร้อมดูแล บังแจ็ค

เต้ มงคลกิตติ์ ตอบกระแสเงิน 15 ล้าน จากคนบนเรือคดีแตงโม ลั่นพร้อมดูแล บังแจ็ค หากเดินทางกลับไทยอย่างเต็มที่

เปิดใจ! แม่แตงโม เผยคำพูดช่วงเก็บอัฐิ แตงโม นิดา เอ่ยปากชม ส.ส.เต้ มงคลกิตติ์

แม่แตงโม เปิดใจความรู้สึก เผยคำพูดช่วงเก็บอัฐิ แตงโม นิดา เอ่ยปากชม ส.ส.เต้ มงคลกิตติ์ ชี้ข้อมูลในโทรศัพท์บังแจ็ค สุดสำคัญ

คนดีของแม๊! แม่แตงโม ยก บังแจ็ค นัมเบอร์วัน สืบสวนคดีทำไมมองเป็นมิจฉาชีพ?

แม่แตงโม เผย บังเเจ็ค คนดีของแม๊ รับปากว่าจะส่งโทรศัพท์กลับมาให้ เเต่ไม่ได้ส่งมาให้เเม่ ส่วนจะส่งไปให้ใคร ขอเก็บเป็นความลับ

ทนายตั้ม หล่อสะดุดตาผู้จัดฯ หนิง ปณิตา ทาบทามเป็น พระเอก คนใหม่?

ยังไงกันล่ะทีนี้! ทนายตั้ม หล่อสะดุดตาผู้จัดฯ อย่าง หนิง ปณิตา จนถูกทาบทามให้เข้าวงการบันเทิง ลั่น “วงการบันเทิงปวดหัวน้อยกว่าวงการทนายนะ”