สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาหรือ DCAT ได้มีการจัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักกีฬา

งวดเข้ามาทุกขณะ กับมหกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อย่างกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากการซักซ้อม ทดสอบสมรรถภาพ และฟิตร่างกายให้พร้อมแล้ว การอบรมเรื่องกฎการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้…

โดยในวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมาสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาหรือ DCAT จึงได้มีการจัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย และในช่วงท้ายการอบรม ได้มีการทำแบบทดสอบชุดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาอีกด้วย