ติวเข้มการตรวจโด๊ปแก่ นักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติ

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาหรือ DCAT ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพของกระบวนการควบคุมการใช้สารต้องห้าม การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาและป้องกันการควบคุมการใช้สารต้องห้าม จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เหล่านักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทย ลักษณะการอบรมเป็นแบบ Face to Face มุ่งเน้นการทำความเข้าใจในเรื่องสารต้องต้องห้าม และขั้นตอนการตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬา โดยมีการพูดคุย ถาม-ตอบเป็นระยะ และในช่วงท้ายการอบรมก็มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เพื่อความพร้อมในการลุยศึกมหกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อย่างกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ในช่วงปลายปีนี้