กทม.แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

เมื่อเร็วๆ นี้ ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อม นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกันแถลงข่าว “ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” จำนวนประมาณ 83,000,000 บาท โดยมี นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ กรรมการ และเลขานุการ และนายภาสุ ภาสสัทธา กรรมการเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 5 – 6 ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)