กฟน. ปลดป้ายรถรางสุดท้ายของไทย ปิดตำนานขนส่งมวลชนระบบรางแห่งสยาม | Bright news Headline 6 มี.ค. 62

กฟน. ปลดป้ายรถรางสุดท้ายของไทย ปิดตำนานขนส่งมวลชนระบบรางแห่งสยาม

อ่านเพิ่มเติม : http://www.brighttv.co.th/pr/354664

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4410
▶️ GNews : https://gnews.apps.go.th/news?news=36738