ชป.ยังเฝ้าติดตามช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

สถานการณ์น้ำแล้งหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักในหลายพื้นที่ แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากผลกระทบจากฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกติ กรมชลประทานยังคงกำชับให้หน่วยงานทุกพื้นที่เฝ้าติดตามและให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง และตกหนักบางแห่ง แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ กรมชลประทานยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยที่จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ไปติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากสระม่อนล้าน ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 5, 6 และ 9 ต.นายาง อ.สบปราบ ซึ่งประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร พื้นที่ประมาณ 181 ไร่

ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8  ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง    เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านกุดโบสถ์ หมู่ 6 บ้านท่าอ่าง และบ้านกุดจอกน้อย หมู่ 8 บ้านหนองโสน ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย พื้นที่กว่า 600 ไร่

ด้านจังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ยังคงให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน เพื่อนำน้ำดิบไปจ่ายเข้าระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จำนวน 8 เที่ยว ช่วยเหลือราษฎร 154 ครัวเรือน ประชากร 523 คน (ปริมาณน้ำสะสมตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 จำนวน 1,278,000 ลิตร)

ทั้งนี้ กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวของยังคงร่วมบูรณาการ เพื่อให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ จึงขอให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และขอให้ถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ช่วยกันรักษา และใช้น้ำที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อป้องกันและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตได้อย่างยั่งยืน