ททท. เปิดแคมเปญ “Creative Tourism District : ยิ่งเที่ยวมาก ยิ่งเยอะประสบการณ์”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาโครงการย่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ “Creative Tourism District” พัฒนาเขตชุมชนใน 6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด เชียงราย อ่างทอง สิงห์บุรี พังงา และ สุรินทร์

ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบสินค้าการท่องเที่ยวที่เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในภูมิภาคต่าง ๆ ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดรวมถึงชุมชนมีการพัฒนาสินค้า สามารถเสนอแนะแนวทางในการสร้างสรรค์สินค้า บริการและวิธีการในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ และนำไปสู่การส่งมอบคุณค่าของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย จนนำไปสู่การสร้างแบรนด์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละชุมชน ตั้งเป้าเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวสู่ 6 จังหวัดในโครงการโดยเฉลี่ยกว่า 15% บาท

โดย นางสุจิตรา จงชาญสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและตลาดท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นว่า “กลุ่มเป้าหมายในการออกแบบสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการนั้นได้รับการสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 1.Silver Age หรือกลุ่มผู้สูงอายุและวัยเกษียณ 2.กลุ่ม Gen Y หรือคนรุ่นใหม่ 3.Power Woman หรือกลุ่มผู้หญิงเที่ยวเดี่ยวและกลุ่มเพื่อนสาว และ 4.Family & Kids หรือกลุ่มครอบครัวและเด็กเล็ก โดยมีการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ตรงตามความสนใจและความถนัดของแต่ละกลุ่มมากที่สุด”

สำหรับ 6 ชุมชมที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ บ้านแหลมมะขาม จ.ตราด, บ้านปางห้า จ.เชียงราย, บ้านทุ่งอ่างทอง จ.อ่างทอง, บ้านทองเอน จ.สิงห์บุรี, บ้านท่าดินแดง จ.พังงา และ บ้านสวาย จ.สุรินทร์ ซึ่งกว่าโครงการย่านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชุนใน 6 จังหวัดจะสำเร็จได้นั้น ทาง ททท. ได้เชิญผู้เชียวชาญจากสาขาต่าง ๆ รวมถึง 2 บล็อกเกอร์ชื่อดัง อย่าง อังศุมาลิน เทพหัสดิน เจ้าของเพจ “หาเรื่องเที่ยว” และ นิธิธาดา สุขะปัณฑะ เจ้าของเพจ “Travelkanuman” ลงไปสำรวจพื้นที่ด้วยกัน พร้อมทั้งพูดคุยกับคนในชุมชน เพื่อจะได้รู้ว่าชุมชนนั้น ๆ มีอะไรที่น่าสนใจอยู่บ้าง ทั้งยังต้องการทำโครงการนี้ให้ตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างครบทุกความต้องการมากที่สุด

สำหรับรายละเอียดของโครงการ รวมถึงข้อมูลเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆในแต่ละชุมชน สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ www.creativedistrictthailand.com และ Facebook: Creative District Thailand