SACICT ชวนเที่ยวงานศิลป์ CRAFTS BANGKOK 2018

SACICT ชวนเที่ยวงานศิลป์ CRAFTS BANGKOK 2018

ชูแนวคิด “หัตถศิลป์ไร้พรมแดน” ต่อยอดงานคราฟต์เชิงพาณิชย์สู่สากล

 SACICT ชวนคนรักงานศิลป์เที่ยวชมงาน CRAFTS BANGKOK 2018 ภายใต้แนวคิด “หัตถศิลป์ไร้พรมแดน”    หวังต่อยอดงานคราฟต์เชิงพาณิชย์สู่ระดับสากล พร้อมดึงผู้ประกอบการกว่า 320 ร้านคราฟต์ ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมฝีมือคนไทย ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย.นี้ ไบเทค บางนา

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT เปิดเผยว่า  “งาน ‘CRAFTS BANGKOK 2018’ เป็นงานแสดงและจำหน่ายผลงานหัตถศิลป์จากฝีมือนักสร้างสรรค์ชั้นนำของเมืองไทยที่พัฒนาต่อยอดมาจากงานนวัตศิลป์นานาชาติ หรือ International Innovation Craft Fair ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตลอด 6 ปีที่ผ่านมา การจัดงาน CRAFTS BANGKOK ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะฝีมือ ความชำนาญ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำงานหัตถศิลป์ ทั้งจากไทยและจากต่างชาติ ให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในระดับสากล ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดเจนว่า งานคราฟต์หรืองานหัตถศิลป์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราทุกๆ คน (Today Life’s Crafts)”

สำหรับงาน CRAFTS BANGKOK 2018 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Social Craft Network’ หรือ ‘หัตถศิลป์ไร้พรมแดน’ โดยมีหัวใจหลัก 3 สร้าง ได้แก่ (1) สร้างเครือข่าย งานศิลป์ที่เราจะสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาต่อยอด (2) สร้างคุณค่า ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักและรับรู้ในคุณค่าของศิลปหัตถกรรมไทย และ (3) สร้างโอกาส เวทีการค้าด้วยผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ อันเป็นแนวโน้มการทำงานหัตถกรรมในปัจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสื่อสารเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไปสู่การใช้งานที่ร่วมสมัยในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน

ภายในงานจะได้พบกับนักสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์กว่า 320 ร้านคราฟต์ แบ่งออกเป็น 9 โซน ในพื้นที่รวมกว่า 9,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย

โซนการจัดแสดง

  1. Theme Area: พื้นที่จำลองแนวคิดการจัดงาน “Social Craft Network” หรือ“หัตถศิลป์ไร้พรมแดน” พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่โดดเด่นจากผู้ร่วมงาน
  2. International Cooperation Area: พื้นที่จัดแสดงสำหรับองค์กรส่งเสริมหัตถกรรมจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ได้ต้อนรับผู้แทนและผลงานจากพันธมิตรของ SACICT จากสาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และฝรั่งเศส เช่น Korean Craft and Design Foundation (KCDF) สาธารณรัฐเกาหลี สถาบันวิจัยและพัฒนาหัตถกรรมแห่งชาติไต้หวัน (NTCRI) และ ATELIER D’ART DE FRANCE ประเทศฝรั่งเศส รวมถึงการจัดแสดงผลงานโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ อาทิ Agency for Promotion of Indigenous Crafts ประเทศภูฏาน Cross Cultural Crafts งานเครื่องรักระหว่างไทย พม่า เวียดนาม งานเครื่องโลหะระหว่าง ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย และงานเครื่องมุกระหว่างไทยและ        สาธารณรัฐเกาหลี
  3. SACICT Alliances: พื้นที่จัดแสดงผลงานความร่วมมือระหว่าง SACICT และพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นต้น
  4. ABOUT SACICT: พื้นที่จัดแสดงผลงานบทบาทองค์กรในการเป็นผู้นำและสร้างโอกาสในงานหัตถศิลป์ผ่าน SACICT Craft Center, Smart Craft, Craft Studio (ร้าน SACICT Shop) และ Craft Society

โซนจัดแสดงและจำหน่าย

  1. Royal Projects: พื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการในพระราชดำริและพระดำริต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา และร้านจิตรลดา
  2. Local Craft Network: พื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายของเครือข่ายหัตถกรรมท้องถิ่น ที่เป็นสมาชิกของ SACICT เปิดให้บริหารจัดการพื้นที่และกิจกรรมโดยกลุ่มเครือข่าย เช่น แพร่คราฟต์ สกลเฮ็ด สิปปการสยามสไตล์ Root Bangkok เป็นต้น
  3. Hand to Hand: พื้นที่จัดแสดง สาธิต และจำหน่ายสินค้าของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ที่มีผลงานในแนวดั้งเดิมและนวัตกรรมร่วมสมัย จำนวน 43 ราย
  4. Smart Craft: พื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายของสมาชิก SACICT ที่มีผลงานที่พัฒนาแล้วในแนวนวัตกรรมและร่วมสมัย เช่น แนวดีไซน์ แนวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวเพื่อสังคม เป็นต้น จำนวน 240 ราย และผู้ประกอบการต่างประเทศ 33 ราย
  5. Craft The Future: พื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายโดยสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรในกรอบความร่วมมือกับ SACICT จำนวน 10 สถาบัน

นอกจากนี้ ยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาหัตถกรรมแห่งชาติไต้หวัน (NTCRI) รวมถึงการเสวนาพิเศษจากวิทยากรชั้นนำ กิจกรรม Workshop และรายการบันเทิงในรูปแบบ Today Life’s Crafts อีกด้วย

SACICT มั่นใจว่างานแสดงสินค้าหัตถศิลป์ CRAFTS BANGKOK 2018 จะเป็นงานแสดงผลงานหัตถศิลป์ระดับสากลที่ดีที่สุดงานหนึ่งของชาติ และจะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมไทยได้ ตลอดจนเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมทั่วประเทศให้สามารถก้าวเข้าสู่งาน     เชิงพาณิชย์และต่างชาติให้การยอมรับในงานฝีมือของชาวไทยในระดับสากลอย่างแน่นอน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในงานฝีมือและรักในงานศิลป์ อย่าพลาดชมงาน CRAFTS BANGKOK 2018 ได้ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 103 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

คุณนิพัทธ์  เทศทรงธรรม  เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 092 360 5757 อีเมล์ [email protected]

คุณสุภาพร รุ่งเจริญเกียรติ ทีมประชาสัมพันธ์โครงการฯ

โทรศัพท์ 084 090 1212 อีเมล์ [email protected]

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดูดวงเดือนมกราคม 2564 ซินแสหมิง ทำนาย ลัคนาราศีพิจิก

ดูดวงเดือนมกราคม 2564 ซินแสหมิง อาจารย์พงศ์สดายุ นาคทอง เจ้าของฉายา ขงเบ้งเมืองไทย เผยชะตาชีวิต ลัคนาราศีพิจิก ในเดือนมกราคม

ได้เยอะแน่! ปุ้มปุ้ย ยั่วสนั่นต้อนรับเทศกาล ไม่ต้องสืบตรุษจีนปีนี้ได้กี่ซอง

แรงดีไม่มีตกจริงๆ สำหรับ สาวแซ่บสนั่นบัลลังก์เมีย อย่าง ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ภรรยาคนสวยของ กวิน ดูวาล ที่ไม่ว่าจะมาพบปะชาวเน็ตแต่ละที

นนท์ ธนนท์ ยอดฟอลไอจีทะลุครึ่งล้านแล้ว ! แฟนๆ ปลื้มหนัก ดันแท็กติดเทรนด์

เรียกได้ว่าเป็นการเดินทางก้าวสำคัญอีกก้าวของ นนท์ ธนนธ์ ที่วันนี้ เพราะยอดฟอลในไอจีของเจ้าตัวเดินทางมาจนถึง 5 แสนแล้ว

ดร.สามารถ โชว์วิสัยทัศน์ เผย 2 วิธีลดค่า รถไฟฟ้าสายสีเขียว ให้ถูกกว่า 65 บาท

รถไฟฟ้าสายสีเขียว — ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และรองอดีตรองผู้ว่ากรุงเทพฯได้โพสต์เฟสบุ๊ก ถึงกรณีที่ค่า

ดูดวงรายวัน กับ หมอปุ่น ประจำวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

ดูดวงรายวัน เช็กดวงชะตากับพี่หมอปุ่น ขยี้ดวง ศาสตร์พยากรณ์ไพ่ยิปซี ทั้งการงาน การเงิน ความรัก แบ่งปันดวงดี ประจำวันที่ 18 มกราคม2564

แฟชั่นคุ้นตา หาได้ใกล้ตัวจากแบรนด์ AMBUSH แต่ต้องบอกก่อนว่าราคาไม่คุ้นเลย

แบรนด์ AMBUSH จากญี่ปุ่น เปิดคอลเลคชัน ต่างหู-แหวน-ข้อมือ ชุดใหม่ สุดคุ้นตาจาก กับดีไซน์สุดใกล้ตัวและราคาที่คาดไม่ถึง

ขอแชะหน่อย ! ชมพู โพสต์แซ่บ ก่อนจะโดน สายฟ้า-พายุ โผล่ขโมยซีนหนักมาก

ขึ้นชื่อเรื่องความน่ารักแสบซนน่าเอ็นดูแบบสุด ๆ กับน้อง สายฟ้า-พายุ ที่ล่าสุดมีโมเมนท์สุดทะเล้นออกมาให้แฟนคลับอมยิ้มอีกแล้ว