อาการไวรัสโคโรน่า ติดต่อได้แม้ในระยะฟักตัว รุนแรงสุดถึงขั้นเสียชีวิต

รวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ อาการไวรัสโคโรน่า โรคมรณะที่ติดเชื้อได้จากทั้งสัตว์สู่คนและจากคนสู่คน เคยระบาดไปทั่วโลกในปี 2002 มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกกว่า 600 คน และไวรัสเมอร์ส มีผู้เสียชีวิตเกือบ 900 คนในปี 2012

โคโรน่าไวรัส เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ รวมไปทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรง พบได้ทั้งในสัตว์และในคน โดยโคโรน่าไวรัสมีหลายสายพันธุ์ ซึ่งสายพันธุ์ที่เคยระบาดรุนแรงก็ได้แก่ ไวรัสซาร์ส ที่เคยระบาดไปทั่วโลกในปี 2002 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกกว่า 600 คน และไวรัสเมอร์ส ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเกือบ 900 คนในปี 2012

สำหรับ โคโรน่าไวรัส ที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้ เป็นสายพันธุ์ใหม่ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งคาดกันว่าแม้จะมีความรุนแรงไม่เท่าสายพันธุ์ก่อนๆ แต่ก็มีสิทธิที่เชื้อไวรัสจะพัฒนาตัวเองจนมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ต้นตอ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มาจากงู

ขณะที่ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่เพิ่งค้นพบนี้ มีชื่อสายพันธุ์ว่า 2019nCoV โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบตั้งข้อสันนิษฐานว่า เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มาจากไวรัสในค้างคาวที่กลายพันธุ์ ซึ่งมีงูเป็นตัวกักเก็บและแพร่เชื้อ

ส่วนต้นตอของการแพร่เชื้อ โคโรนา มาจากตลาดซีฟู้ดที่ขายเนื้อจากสัตว์ป่าหลายชนิดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ทางตะวันออกของ ประเทศจีน ซึ่งมี งู กับ ค้างคาว ขายด้วย โดย นายกั๋ว ฟู่ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีน กล่าวว่าแม้ยังไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีที่มาจากอะไร แต่หลักฐานและข้อมูลของผู้ติดเชื้อทำให้คาดการได้ว่ามาจากสัตว์ป่าที่ขายในตลาดชื่อหัวหนาน

อาการไวรัสโคโรนาและการปฏิบัติตัวหากสงสัยว่าติดเชื้อ

ถ้าได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว จะเริ่มแสดงอาการออกมาใน 1 – 2 สัปดาห์ และด้วยการที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ อาการที่มักจะแสดงออกมาจึงมีลักษณะอาการคล้ายการเป็นโรคไข้หวัดคือ อาการทางเดินหายใจ มีน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ ไปจนถึงมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ไข้สูง ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว โดยขณะนี้ยังไม่ทราบอาการที่แสดงออกแน่ชัดของการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอันดับต้น ๆ ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติการเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ภายในระยะเวลา 14 วัน หรือผู้ที่มีประวัติการเดินทางกลับมาจากเมืองที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ควรระมัดระวังและเช็คอาการกันสักนิด เพื่อเป็นการป้องกันและดูแลตัวเองในเบื้องต้น

ช่องทางการติดต่อเชื้อ โคโรน่าไวรัส

ไวรัสโคโรน่า สามารถติดต่อได้ผ่าน คนสู่คน โดยสามาถติดต่อได้หลายทาง อาทิ การสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย เสมหะของผู้ป่วย

นอกจากนี้ เชื้อไวรัสโคโรน่า ยังสามารถเข้าสู่รายการได้หลายช่องทาง เช่น เยื่อบุทางเดินหายใจ ตา จมูก ปาก อธิบายให้ชัดเจนก็คือ ถ้าอากาศโดยรอบมีเชื้อไวรัสโคโรน่าลอยอยู่ อาจเกิดจากการที่ผู้ป่วยจามหรือไอออกมา เราสามารถติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ผ่านทางการหายใจได้เช่นกัน แต่โอกาสจะน้อยกว่าการสัมผัสสารคัดหลั่ง (น้ำมูก น้ำลาย) โดยตรง

ไวรัสโคโรน่า ติดต่อได้แม้ในระยะฟักตัว

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน แถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าว่า โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสามารถติดต่อได้แม้ในช่วงฟักตัวซึ่งกินเวลานานถึง 14 วัน และความสามารถของไวรัสในการแพร่กระจายก็เริ่มรุนแรงขึ้น

ทั้งนี้ แม้ว่าไวรัสโคโรน่าแตกต่างจากโรคซาร์ส (โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง) ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้ติดเชื้อในช่วงระยะฟักตัว นอกจากนี้เขายังกล่าวย้ำรายงานก่อนหน้านี้ว่าผู้ติดเชื้อไวรัสอาจไม่แสดงอาการทันที สิ่งนี้ได้เพิ่มความยากลำบากให้กับเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการแพร่กระจายและป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม

การป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า

ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศปิดการเดินทางสาธารณะที่เข้าออกเมืองอู่ฮั่นและพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทุกช่องทาง และประชาชนควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

  • ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นและเมืองที่มีการระบาดตามคำประกาศของ
    ทางการจีน
  • ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม แนะนำควรสวมหน้ากากอนามัย
  • หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี
  • หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
  • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
  • รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้

“สมศักดิ์”ตั้ง”กรวัชร์” นั่งรักษาการอธิบดี DSI

DSI |ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้มีคำสั่งตั้ง พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการ

การบินไทยปรับลดเที่ยวบิน กว่า 10เส้นทาง เหตุ ไวรัสโควิด-19 ยังแพร่ระบาด

ไวรัสโควิด-19 | นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019

สภา เริ่มแก้ไข พ.ร.บ.กสทช.​ สรรหา บอร์ดชุดใหม่ หลังจบภารกิจ ประมูล 5G

ประมูล 5G รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้พิจารณารับหลักการ แก้ไขพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

ไพบูลย์ ตอบชัด! ที่ดินปารีณา ถือครอง 700 ไร่ เป็นสิทธิ์บุคคล (คลิป)

ที่ดินปารีณา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ตอบคำถามผ่านรายการ ทุบประเด็น ถึงความเหมาะสมของ คุณ ปารีณา ไกรคุปต์

ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ ลิซ่า แบล็คพิ้งค์ ใส่ชุดแบรนด์ดัง จนติดอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์

ลิซ่า แบล็คพิ้งค์ 20 กพ. 63 กลายเป็นกระแสดสุดฮิตบนโลกทวิตเตอร์สำหรับการเดินทางไปร่วมงานแบรนด์ พราด้า ของสาวสวยชาวไทยที่ดังที่สุด