เครือข่ายพลเมืองขอนแก่น ออกแถลงการณ์ ‘หนุนกัญชาทางการแพทย์’


เครือข่ายพลเมืองขอนแก่น ออกแถลงการณ์สนับสนุนการใช้พืชยากัญชาทางการแพทย์ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปลดล็อคกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์อย่างจริงจัง ชี้เหตุการณ์ที่ตำรวจตรวจค้นและยึดกัญชาจากมูลนิธิข้าวขวัญไม่เหมาะสม อาจมีเบื้องหลังที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน

 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 17 เม.ย.2562 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายพลเมืองขอนแก่น คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น สมาคมไทสิขา เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ศูนย์ประสานงานค้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเวทีเสวนา “พืชยา กัญชารักษาโรคเพื่อประชาชน” พร้อมอ่านแถลงการณ์สนับสนุนการใช้พืชยา กัญชาทางการแพทย์ โดยระบุว่า กัญชาเป็นพืชยา หรือสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่มนุษย์รู้จักเมื่อหลายพันปีก่อนในสังคมไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีการใช้กัญชาในการรักษาโรค

กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ศาสนา และมีการกระจายตัวไปทั่วโลก แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา ยุคสมัย สภาพทางสังคม การปกครอง และระบบทุนนิยมครอบครองผูกขาด กลับทำให้บทบาทของพืชยากัญชาในสังคมเปลี่ยนแปลงไป จากพืชที่มีประโยชน์กลายเป็นสิ่งเสพติด ผิดกฎหมายทำลายสังคม โดยใช้วิธีหลากหลายทั้งการออกกฎหมายจัดการ รณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์ถึงความเลวร้ายของกัญชา เช่น กัญชาคือฆาตกรหรือเป็นต้นตอของอาชญากรรมเป็นต้น ล่วงเลยจนถึงปัจจุบัน

พร้อมกันนี้ยังได้ระบุถึงเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและยึดพืชยากัญชาจำนวนกว่า 200 ต้น ที่มูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2562 ที่ผ่านมา โดยมีการจับตัวเจ้าหน้าที่มูลนิธิ 1 คน ในข้อหามีกัญชาไว้ในครอบครอง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิแจ้งว่า มีไว้สำหรับผลิตยารักษาโรคมะเร็ง อยู่ระหว่างการทดลอง และมีการแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยนำไปใช้ การบุกตรวจค้นและจับกุมดังกล่าว มองว่าอาจมีเบื้องหลังที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่ต้องการจำหน่ายยาและเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในการใช้กัญชารักษาโรค

ทางเครือข่ายพลเมืองขอนแก่น เห็นว่า การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอาจทำไม่เหมาะสม เพราะ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ประกาศอยู่ในช่วงนิรโทษกรรม 90 วัน จากวันที่ 17 ก.พ.2562 ถึงวันที่ 19 พ.ค.2562 ทำให้ในวันนี้ได้มีการประชุมหารือ โดยมีคณะทำงานติดตามสนับสนุนให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ที่จะเป็นทางเลือกของผู้ป่วยที่ต้องการใช้สารสกัดจากกัญชา จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์อย่างแท้จริง

 

ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า  ทางเครือข่ายพลเมืองขอนแก่น ได้ประชุมหารือและมีการเรียกร้องการปลดล็อคกัญชาใน 5 ข้อ

ประกอบด้วย

1.นำกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเป็นกฎหมายเฉพาะที่เป็นพืชยา เปิดโอกาสให้มีการใช้และการศึกษาวิจัยทั้งทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างกว้างขวาง

 

2.หน่วยงานรัฐต้องไม่รวมศูนย์ ผูกขาดอำนาจการจัดการ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือในการแก้ไขกฎระเบียบ และเอื้อให้องค์กรภาคประชาชนมีองค์ความรู้ด้านนี้ร่วมพัฒนาต่อยอดขยายผลต่อไป

3.ให้กัญชาเป็นพืชยาสมุนไพร ที่ทุกครัวเรือนสามารถปลูกได้เข้าถึงได้ โดยส่งเสริม สนับสนุน การปลูก แปรรูป จำหน่าย และส่งออกยังต่างประเทศ เพื่อเป็นรายได้เข้าครัวเรือน

4.ให้รัฐสนับสนุนเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เป็นผู้ป่วย คนใช้ประโยชน์จากัญชาเพื่อทางการแพทย์ให้สามารถทำได้ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์พึงมีและรัฐที่ดีควรเปิดโอกาสให้ทำได้ 

5. ให้มีการผลิตและใช้กัญชาในการรักษาโรคที่มีคุณภาพ สะดวก ราคาถูก และปลอดภัย ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าแท้จริง

ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ยังบอกอีกว่า 4 กลุ่มโรคที่จะนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ประกอบด้วย กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดในการรักษามะเร็ง กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเกร็งจากปลอกหุ้มประสาทอักเสบ กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการลมชักรักษายาก และ กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดระบบประสาทเรื้อรังไม่สามารถบรรเทาเบาบางด้วยการรักษาในปัจจุบัน

ซึ่งในการกำหนด 4 กลุ่มโรคนี้ได้อิงจากการศึกษาวิจัยจากในหลายประเทศ แต่ทางสหประชาชาติยังกำหนดให้เป็นยาเสพติด ทำให้การศึกษาทำได้ไม่เต็มที่ เพราะประชาชนแต่ละประเทศมีการใช้กัญชารักษากันเอง การสั่งจ่ายยากัญชามีขอบเขต เช่น ในโรคพากิมสัน อัลไซเมอร์ วิตกกังวง นอนไม่หลับ มีความเครยีด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ทำให้การรักษาจะต้องมีการศึกษาวิจัยที่แท้จริงและเป็นไปอย่างกว้างขวาง เพราะการศึกษาในระดับนานาชาติมีการวิจัยยืนยันว่า พืชยากัญชาสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้จริง
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ