จับตา “เซตซีโร่” ขั้วอำนาจ จุดเปลี่ยนอนาคตประเทศ

รายงานพิเศษ : ฝ่าวิกฤติเกมชิงอำนาจ ปลดล็อคทางตัน เปิดทาง รัฐบาลแห่งชาติ” ?

พลันที่ เทพไท เสนพงศ์ว่าที่..พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาประกาศสนับสนุนให้ทุกขั้วการเมือง จับมือ ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ หรือรัฐบาลปรองดอง จุดพลุ 4 บุคคลสำคัญตั้งแต่ พล..เฉลิมชัย สิทธิสาทองคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐองคมนตรี ศุภชัย พานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เข้ามาทำหน้าที่ นายกฯคนกลางใน 2 ปีเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และแก้รัฐธรรมนูญนำไปสู่การเลือกตั้งอีกครั้ง

ข้อเสนอ “เทพไท” ที่ให้ทุกฝ่ายกลับไปพูดถึง “รัฐบาลแห่งชาติ”

กลายเป็นการ โยนหินถามทางจากข้อเสนอให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน เพื่อก้าวข้าม เดดล็อก ที่รออยู่ข้างหน้า ผ่านช่องทางรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 วรรคสอง ด้วยการเลือก “นายกฯนอกบัญชี” ที่พรรคการเมืองเสนอ เริ่มตั้งแต่ .. 250 คนเข้าชื่อเสนอให้ไม่ต้องเสนอชื่อนายกฯ จากที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ จากนั้นให้เสียงทั้ง รัฐสภาซึ่งมาจาก ..และ ส.. จำนวน 2 ใน 3 หรือประมาณ 500 เสียง ลงมติอนุมัติให้เลือกนายกฯคนนอก ไปฟอร์มรัฐบาลแห่งชาติ โดยผ่านเสียงสนับสนุนจากทุกกลุ่ม เพื่อ ผ่าทางตันให้ทุกขั้วอยู่ในรัฐบาลร่วมกันในวาระพิเศษ

ทำให้สถานการณ์ขณะนี้ หลายฝ่ายพุ่งเป้าไปที่เงื่อนไขสำคัญ ภายหลัง 9 .. ที่คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศผลเลือกตั้งวันที่ 24 มี.. อย่างเป็นทางการ เพราะทุกตัวเลข ..ของแต่ละพรรคการเมือง จะเป็นตัว ชี้ขาดสถานการณ์ต่อการเจรจาต่อรองร่วมรัฐบาล แต่ไม่ว่าฝ่ายใดจะรวบรวมเสียงได้แค่ไหน แต่ยังเชื่อว่าตัวเลข ..ที่ถูกรวบรวมเข้ามา ยังอยู่ในกลุ่ม เรดโซน เสียงปริ่มน้ำ ซึ่งจะมีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เริ่มตั้งแต่การพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งจะเป็นเวทีแรกต่อการลงคะแนนเสียง ระทึกใจต่อความเป็นไปของรัฐบาลในชุดหน้า

7 พรรคการเมือง ลงนามร่วมจัดตั้งรัฐบาล เพื่อต่อต้าน คสช.สืบทอดอำนาจ

ทว่าล่าสุดเสียงจาก พลังประชารัฐเพื่อไทยซึ่งกุมเสียงส..ไว้มากที่สุด เหนือพรรคการเมืองอื่น ได้ออกมาคัดค้านแนวคิดนี้ โดยเฉพาะฝั่ง พปชร.” ยืนยันว่าไม่ว่ามิติไหน รัฐบาลแห่งชาติยังไม่จำเป็น แต่ขอเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ปกติเท่านั้น

ทั้งนี้ หากมองข้อเสนอ รัฐบาลแห่งชาติ ไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่ใช่ครั้งแรก เพราะประเทศไทยเคยอยู่ในภาวะ รัฐบาลเฉพาะกิจมาแล้ว ทำหน้าที่บริหารแผ่นดินโดยไม่มีฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบ อาทิ รัฐบาลหลังการรัฐประหาร แต่ในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 106 เขียนไว้ชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านว่า ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

พรรคอนาคตใหม่ ประกาศพร้อมเป็นฝ่ายค้าน หากมี “รัฐบาลแห่งชาติ”

ซึ่งเป็นจุดยืนเดียวที่พรรค อนาคตใหม่ เคยประกาศไว้เมื่อวันที่ 8 ..2562 ว่าหากเกิดกรณีจัดตั้ง รัฐบาลแห่งชาติ ที่รวบรวมทุกพรรคการเมืองเข้าด้วยกัน พรรคอนาคตใหม่พร้อมทำหน้าที่ ฝ่ายค้าน ไม่ใช่เพียงเพราะว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา 106 บังคับให้ต้องมีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา จำเป็นต้องมีฝ่ายค้านตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลด้วย

ขณะที่เสียงจาก ชาติชาย ณ เชียงใหม่ อดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ถึงข้อเสนอรัฐบาลแห่งชาติอาจเป็นไปได้ยากมาก หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย เพราะตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย ต้องมีฝ่ายตรวจสอบถ่วงดุล ระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลคอยทำหน้าที่อยู่ในสภา แต่รัฐบาลแห่งชาติ จะเกิดขึ้นได้ต้องมี “วิกฤต” ทางการเมืองที่ร้ายแรง และจำเป็นเร่งด่วน อาทิ ภาวะสงครามซึ่งต้องใช้การระดมสมองจากทุกพรรคในสภา ที่สำคัญ เงื่อนไขทางการเมืองขณะนี้ ยังไม่มีเหตุและความจำเป็นในการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ

พรรคพลังประชารัฐ ขอบคุณคะแนนเสียงหลังเลือกตั้ง 24 มี.ค.

ถึงนาทีนี้หลายฝ่ายกำลังเฝ้ามองไปถึง จุดเปลี่ยนที่เป็นตัวแปรนำไปสู่วงเจรจาพิเศษ หากเกิดภาวะ ทางตันเพื่อหลีกเลี่ยงแรงปะทะ เปิดทางให้ประเทศเดินไปข้างหน้า แต่ภายหลังวันที่ 9 ..จาก สูตรคำนวณท..บัญชีรายชื่อที่ออกมา จะถูกนำสรุปตัวเลข..เขตให้แต่พรรคนั้น จะเป็นตัว กำหนดสถานการณ์ให้พรรคการเมือง นำไปสร้าง เงื่อนไขใหม่เพื่อต่อรองในเกมชิงอำนาจที่ยังไม่จบสิ้น
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ