ประชาสัมพันธ์

ชป.เริ่มปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา

26 กรกฎาคม 2562

กรมชลประทานเริ่มปรับลดการระบายน้ำเขื่อนใหญ่ 4 เขื่อนลุ่มเจ้าพระยา หลังจากเริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ จึงปรับแผนการบริหารจัดการน้ำใหม่ โดยจะเก็บกักน้ำไว้ให้มากขึ้นเพื่อให้น้ำเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ต่อเนื่องถึงต้นฤดูฝนปีหน้า นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า กรมชลประทานได้เริ่มปรับลดการระบายน้ำเขื่อนใหญ่ 4 เขื่อนลุ่มเจ้าพระยาได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ทั้งนี้เพื่อจะเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการในฤดูแล้งซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 256 …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ