ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครหลักสูตรการบริหารรระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.)

เปิดรับสมัครหลักสูตรการบริหารรระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.)

28 มีนาคม 2562

แพทย์อินเตอร์ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) รุ่น 3 ปีการศึกษา 2562 รับเฉพาะผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น   หลักสูตรเน้นเนื้อหาจริงจัง เรียนเป็นหลัก สังสรรค์เป็นรอง สนองนโยบาย เรียนให้รู้ คู่คุณธรรม ความสัมพันธ์อบอุ่น เกื้อหนุน ปฏิบัติจริง บสพ. เป็นหลักสูตร เหมาะสมสำหรับผู้สนใจธุรกิจทางการแพทย์ และสนใจดูแลสุขภาพ ผู้อบรมส่วนใหญ่เป็นคุณหมอและเจ้าของธุรกิจทางการแพทย์ รวมถึงผู้มีความสนใจระดับบริหาร สามารถกรอกข้อมูลสมัครที่ www.emmpcicm.com รายได้ค่าลงทะเบียนอบรมหลังหักค่าใช่จ่ายบริจาคให้กับการสนับสนุนแ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ