ประชาสัมพันธ์

ชูระบบ “HA-SHA” พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

30 เมษายน 2562

ถอดรหัส รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว เจ้าของรางวัล SHA AWARD ยกหัวใจสำคัญ ระบบ HA-SHA สร้างสมดุลงานจากฐานราก ดึงมิติจิตตปัญญาควบคู่การพัฒนา สร้างคุณภาพงานโรงพยาบาล 2 มิติ ให้เกิดความยั่งยืน 29 เม.ย.62-ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ผู้บริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐานHA และบูรณาการมิติจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพ จนได้รับรางวัล SHA Award ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 ของสถาบัน นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยา …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ