ประชาสัมพันธ์

ผลการตัดสินข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2561

16 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61 ที่ ห้อง Auditorium ชั้น 16 ตึก CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ถนน แจ้งวัฒนะ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ประกาศผล และจัดพิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ“รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” (Digital News Excellence Awards 2018) เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนออนไลน์หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมกำลังใจและความภูมิใจในวิชาชีพนักข่าวดิจิทัล รวมไปถึงกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ ที่ให้ความสำคัญในการผลิตข่าวในเชิงลึกสร้างสรรค์และจรรโลงสังคม   โดยทางสมาคมได้รับการสน …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ