ประชาสัมพันธ์

สรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)

20 พฤศจิกายน 2560

         กระทรวงพลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผนึกมูลนิธิอาคารเขียวไทย เผยความสำเร็จโครงการสร้างเมืองอัจฉริยะจัดสัมมนา “สรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)”โดย รมว.พลังงานให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ   ในประเด็น “ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย”เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเมืองอัจฉริยะเพื่อนำไปต่อยอดการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้           พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา“สรุปผลโครงการ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ