ข่าวพระราชพิธีฯ

โปรดเกล้าฯ “สมเด็จธงชัย” เป็นกรรมการ มหาเถรสมาคม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการ มหาเถรสมาคม ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ […]

ปิดจราจรทางน้ำ 29 ส.ค. เตรียม ฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีฯครั้งที่2

กองทัพเรือ แจ้ง กำหนดฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ในโอกาสพระราชพิธีฯครั้งที่2 วันที่ 29 ส.ค. ตั้งแต่ 06.15-19.00 น. วันที่ (28 ส.ค.) ก […]

พระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลัก ตลอดจน ชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันสร้างสรร […]

ในหลวง พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์คู่พระราชินี

ในหลวง พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 8 พระรูป 20 พ.ค. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณ […]

ในหลวง พระราชทานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในหลวง พระราชทานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใช้เผยแพร่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระร […]

รัฐบาลจัดมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่ 22-28 พ.ค. เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รัฐบาลจัดมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ การแสดงม่านน้ำไฟประด […]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชกระแสขอบใจทุกฝ่าย ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชมโสมนัสอย่างยิ่งที่การ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามสมพระเกียรติ ทรงมีพระบรมราชกระแสขอบใจและชมเช […]

เผยความรู้สึกเจ้าของภาพ “รอยแย้มพระสรวล ร.10 ทรงเรียกฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ …กลับแล้วลูก”

“…หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 6 พ.ค.62 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุท […]

1 2 3 4 8