อภ.เตรียมแผนระยะเร่งด่วน ปลูกกัญชา ใช้เป็นยา

อภ.เตรียมแผนระยะเร่งด่วน ปลูกกัญชา เพื่อใช้เป็นยา ตามมาตรฐาน อย. คาดเสนอเข้าบอร์ดยาเสพติดภายในมกราคม 62  พร้อมชงแนวทางดำเนินการระดับกึ่งอุตสาหกรรม 120 ล้านบาทเข้าบอร์ด อภ.

ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำพื้นที่ปลูกกัญชาระยะเร่งด่วน หลังกัญชาของกลางมีสารปนเปื้อนจนไม่สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ว่า เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะทำงานบริหารโครงการศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์ของ อภ. เพื่อจัดทำข้อมูล แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 14 ธ.ค. 2561 โดยจะเสนอทั้งในส่วนของการปลูกกัญชาระยะเร่งด่วน งบประมาณ 10 ล้านบาท และการปลูกและสกัดในระดับกึ่งอุตสาหกรรม งบประมาณ 120 ล้านบาท โดยแนวทางหลักที่เสนอ คือ การทำระดับกึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งจะดำเนินการบนชั้นดาดฟ้าของอาคารแห่งหนึ่งในโรงงานผลิตยารังสิต ส่วนการปลูกระยะเร่งด่วนคาดว่า ไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่ก็ต้องรอบอร์ด อภ.พิจารณาอีกที ส่วนแผนที่จะทำในเชิงอุตสาหกรรมที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ต้องรอไว้ก่อน เพราะยังเป็นแผนระยะยาว

ต้อข้อถามถึงความคืบหน้าการจัดทำพื้นที่ปลูกกัญชาเร่งด่วน ภญ.นันทกาญจน์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา อภ.ได้เชิญทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) มาตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้ปลูกแล้ว และได้รับคำแนะนำจาก อย.เรียบร้อยแล้วว่า จะต้องกำหนดมาตรการความปลอดภัยอย่างไร เช่น ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดไหน หรือจุดใดที่จะต้องมีการสแกนนิ้วในการเข้าออกพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง อภ.กำลังปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตามที่ อย.เสนอ และจะเชิญ อย.มาตรวจสอบอีกครั้ง ว่าจะดำเนินการตามที่แนะนำหรือไม่ ซึ่งหากผ่านก็สามารถเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการปลูกได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะมีการประชุมทุกเดือน คาดว่าจะเสนอได้ภายใน ม.ค. 2562
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ