รุ่นที่ 4 พร้อม! SONP อบรมฟรีข่าวออนไลน์ ก้าวสู่มืออาชีพ

นักศึกษาใครพร้อมเป็นนักข่าวยกมือขึ้น สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เปิดอบรมเชิงปฎิบัติการ ผลิตข่าวบนโลกออนไลน์ รุ่น4 เริ่ม 30 ส.ค.-2 ก.ย.นี้

8 ก.ค. 2562 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดอบรมฟรี โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม- 2 ก.ย.2562 ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสนับสนุนร่วมโดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

สำหรับโครงการเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ หรือ “Young Digital News Providers” ปีนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 เพื่อถ่ายทอดความรู้ในทุกมิติของการผลิตข่าวบนโลกดิจิทัล อาทิ ทิศทางในการนำเสนอข่าวสารและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล, การใช้เครื่องมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ, การนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย, เรียนรู้จริยธรรมการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องและเหมาะสม, การวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข่าว, การสร้างสรรค์และออกแบบเว็บไซต์ข่าวให้น่าสนใจ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองความคิดสร้างสรรค์ให้กับนิสิต นักศึกษา อีกทั้งจัดให้มีการประกวด “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา

โดยให้นิสิต นักศึกษาส่งผลงานจริงเข้าประกวดหลังจากได้ฝึกอบรมไปแล้ว ก่อนที่จะก้าวไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมครั้งนี้จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด, สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 รวม จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธัญฉัต วจีเกษม โทรศัพท์ 081 700 2601 อีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562 และจะประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 หน้าเว็บไซต์ www.sonp.or.th

อ่านข่าว ไบรท์ทีวี