สธ.เพิ่มทางเลือกผู้ป่วยเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ ถูกกฎหมาย

กัญชาทางการแพทย์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา” (Cannabis Extraction Technologies) เพื่อรวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีในการสกัดกัญชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์

นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า รัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเสรีกัญชาทางการแพทย์ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์อย่างปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยได้จัดระบบบริหารจัดการ การแก้ไขข้อกฎหมาย

ให้สามารถนำกัญชามาศึกษาวิจัยพัฒนาเป็นยากัญชา ตั้งเป้านำเข้าบัญชียาหลักและระบบหลักประกันสุขภาพ เพิ่มทางเลือกการรักษาของผู้ป่วยภายใต้การดูแลของแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเวชศาสตร์กัญชา เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กัญชาทางการแพทย์ ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติ

สำหรับการเปิดหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ ที่คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ได้ให้กรมที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร

ทั้งนี้ หลักสูตร “เวชศาสตร์กัญชา” ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมคุณภาพคัดเลือกเมล็ดพันธุ์การเพาะปลูกในระบบปิดที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพ

การสกัดน้ำมันกัญชาและสารสำคัญด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยใช้เพื่อใช้ทางการแพทย์ได้ และมีเครื่องมือและอุปกรณ์โรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน นักศึกษารุ่นที่ 1 จะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 นี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ตึก 22 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 061-162-2463

กรมชลประทาน ช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ย้ำมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองทัพบก เปิดสายด่วนผบ.ทบ. ตลอด 24 ชั่วโมง ยันไม่มีการปาหี่แน่นอน

กองทัพบก เปิดสายด่วนผบ.ทบ. ตลอด 24 ชั่วโมง มีสโลแกนว่า “ทุกเรื่องคือความลับ ทุกเรื่องถึง ผบ.ทบ.” ยืนยันไม่มีการปาหี่แน่นอน

พปชร. ยัน บิ๊กตู่ ไม่ได้สั่งตั้งองครักษ์นอกสภาฯ เย้ย เหลิม ระวังเป็นยุทธการจัญอัป

โฆษกพลังประชารัฐ ยืนยันนายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งองครักษ์นอกสภาฯ เย้ย เฉลิม อยู่บำรุง ระวังยุทธการอรุณรุ่งกลายเป็นยุทธการจัญอัป

พี่สาวแฉ ดนุสรณ์ มือปืนทำร้ายน้องสาว5ปี เคยขู่ฆ่ายกครัว

พี่สาวยืนยัน น้องสาวถูก ดนุสรณ์ อดีตสามีทำร้ายนานกว่า 5 ปี และเคยขู่ฆ่าพ่อ-แม่ฝ่ายหญิง เผยคุยน้องสาวครั้งสุดท้ายช่วงหลังปีใหม่