“สรรเสริญ” ยืนยัน รบ.ไม่เลิกโครงการบัตรทอง ขออย่าหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เผย รัฐบาลพยายามไม่ได้ล้มเลิกโครงการบัตรทอง ส่วนกระแสข่าวที่ว่า งบประมาณได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอก็ไม่เป็นความจริง เพราะกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมมือกันอย่างดีในการดูแลประชาชน และได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ดีขึ้นด้วย
 
โดยปีงบประมาณ 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 128,533 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3,197.32 ต่อหัวประชากร เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 จำนวน 87.75 บาทต่อคน โดยประชาชนยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิม และมีส่วนที่จะได้รับเพิ่มขึ้น คือ ค่าบริการวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ค่าบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และค่าบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 
ทั้งนี้ รัฐบาลอยากให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อได้รับข่าวสารจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย เพราะมีหลายครั้งที่ข้อมูลถูกบิดเบือนเพื่อทำให้สังคมหลงเชื่อ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยืนยันว่า จะร่วมกันบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อไม่ให้กระทบกับคุณภาพการให้บริการประชาชน