ทอท. อำนวยความสะดวก ปชช. ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ 19-30 ต.ค.นี้

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 19 – 30 ต.ค. นี้ โดยจัดรถรับส่งประชาชนจากสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงสนามหลวง

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทอท.” กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ต.ค.60 ซึ่งวันที่ 26 ต.ค. เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทอท. ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ในโอกาสนี้ ทอท. ร่วมถวายความจงรักภักดีด้วยการอำนวยความสะดวกประชาชน
ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยได้จัดรถรับส่งประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีฯ ในเส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง (สถานีตำรวจนางเลิ้ง) และท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง (หน้าสนามม้านางเลิ้ง) โดยไม่คิดค่าบริการ พร้อมจัดน้ำดื่มบรรจุขวดแจกฟรีสำหรับประชาชนที่เดินทางกับรถบริการทั้ง 2 เส้นทาง รวมทั้งจัดพื้นที่จอดรถยนต์ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง จัดพื้นที่ภายในอาคารจอดรถ 5 ชั้นเฉพาะชั้น 2 – 3 รวมถึงบริเวณ
ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถ 5 ชั้น และบริเวณหน้าอาคารคลังสินค้า 1, 3 และ 4 ตลอดจนพื้นที่จอดรถ ณ ฝ่ายสนามบินและอาคาร บริเวณหน้าช่องทางออกกองทัพอากาศ (ฝั่งเจ้เล้ง) โดยไม่คิดค่าบริการ

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 19 – 30 ต.ค.60 ได้จัดรถรับส่งประชาชนในเส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง (สถานีตำรวจนางเลิ้ง) ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.ยกเว้นวันที่ 26 ต.ค.60 จะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 06.00 น. ของวันที่ 27 ต.ค.60 ซึ่งประชาชนสามารถขึ้นรถได้บริเวณชั้น 1 ประตู 8 อาคารผู้โดยสาร และรถจะจอดส่งบริเวณสถานีตำรวจนางเลิ้ง รวมทั้งได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับประชาชนที่นำรถไปจอดที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C, D และ E ที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 2,100 คัน พร้อมจัดรถ Shuttle Bus รับส่งไปยังอาคารผู้โดยสาร

สำหรับท่าอากาศยานดอนเมือง จัดรถรับส่งเส้นทางท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง (สนามม้านางเลิ้ง) ระหว่างวันที่ 23 – 31 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รถรับส่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 24.00 น. โดยประชาชนสามารถขึ้นรถได้ที่ประตู 15 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 และรถจะจอดส่งที่หน้าสนามม้านางเลิ้ง (ทั้งนี้ ปลายทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแผนกำหนดการปิดเส้นทางจราจร)
นอกจากนั้น ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้จัดพื้นที่ภายในอาคารจอดรถ 5 ชั้นเฉพาะชั้น 2 – 3 รวมถึงบริเวณลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถ 5 ชั้น และบริเวณหน้าอาคารคลังสินค้า 1, 3 และ 4 ตลอดจนพื้นที่จอดรถ ณ ฝ่ายสนามบินและอาคาร บริเวณหน้าช่องทางออกกองทัพอากาศ (ฝั่งเจ้เล้ง) ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 1,000 คัน สำหรับบริการประชาชนนำรถมาจอดโดยไม่คิดค่าบริการ

นายนิตินัย กล่าวว่า นอกเหนือจากการจัดรถรับส่งประชาชนไปยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์แล้ว ในวันที่ 26 ต.ค.60 ทอท. ได้อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปวัดดอนเมืองซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์โดยสามารถนำรถมาจอดในลานจอดรถยนต์ ณ สำนักงานใหญ่ ทอท.โดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้ง ทอท. ยังได้ประดับดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองบริเวณท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. อีกด้วย ซึ่งคณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้าง ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ขอขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก AOT Official และ www.airportthai.co.th