สั่งฟ้อง! อดีตพระเถระคดีเงินทอนวัด

สั่งฟ้อง! “อดีตพระพรหมดิลก” อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา และ “อดีตพระพรหมสิทธิ” อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ในคดีเงินทอนวัด

อัยการสำนักงานคดีปราบปราบการทุจริต1 สรุปสำนวนยื่นฟ้องนายเอื้อน กลิ่นสาลี “อดีตพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)” อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และอดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และนายสมทรง อรรถกฤษณ์ “อดีตพระอรรถกิจโสภณ” อดีตเลขาเจ้าคณะกรุงเทพ วัดสามพระยา เป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ,ร่วมกันฟอกเงิน คดีทุจริตเงินทอนวัดในส่วนอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ประทับรับฟ้องไว้ ขณะที่อดีตพระเถระทั้งสอง ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ขณะที่ อัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต2 ได้ยื่นฟ้อง นายธงชัย สุขโข “อดีตพระพรหมสิทธิ หรือ ธงชัย สุขญาโณ” อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ,นายบุญทวี คำมา “อดีตพระศรีคุณาภรณ์” อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ,นายสมจิตร จันทร์ศรี “อดีตพระครูสิริวิหารการ” อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ,นายเทอด วงศ์ชอุ่ม “อดีตพระวิจิตรธรรมาภรณ์หรือเจ้าคุณเทอด” อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ , นายสังคม สังฆะพัฒน์ “อดีตพระเมธีสุทธิกรและอดีตพระราชอุปเสณาภรณ์” อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ , พร้อมจำเลยรวม 8 คน ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน คดีทุจริตเงินทอนวัดในส่วนโครงการศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยปัจจุบัน อดีตพระเถระทั้งหมด ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้รับฟ้องไว้เช่นกัน และจำเลยทั้งหมดยื่นขอประกันตัวแต่ศาลไม่อนุญาต