ใครมีสิทธิ์ ลงทะเบียน www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 33 รับเงิน 7,500 บ้าง?

ในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ ลงทะเบียน www.sso.go.th เพื่อรับสิทธิ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด19 โดยรับเงินช่วยเหลือ 7,000 -8,000 บาท นั้น มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็น ผู้ประกันสังคมมาตรา 33

ทั้งนี้ ในเว็บไซต์ ww.sso.go.th แจ้งว่า ท่านสามารถขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits) ได้แล้ววันนี้

ผู้ประกันสังคมมาตรา 33 ครอบคลุม

กรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)

กรณีชราภาพ (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)

กรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)

1 ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย

เดิม ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน เปลี่ยนเป็น จ่าย 60% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
เดิม หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน เปลี่ยนเป็น จ่าย 60% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

2 ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง

ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

3 ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน

ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33 เท่านั้น

วิธี ลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 33 รับเงิน 7,000-8,000 บาท ผ่าน www.sso.go.th https://www.brighttv.co.th/news/social/wwwssogoth

สเปน เตือน!นัก สูบบุหรี่ เสี่ยง โควิด19 มากกว่าคนทั่วไป

โควิด19 ซินหัวรายงานว่า พีลา อาปาริซิโอ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข คุณภาพ และนวัตกรรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุขสเปน เผยเหตุใด การสูบบุหรี่

สวย สง่า งดงาม! ชมภาพพนักงานสาว รถไฟความเร็วสูงจีน

ซินหัว เผยภาพ ชวนชมท่วงท่าอันสง่าผ่าเผยและสวยงามของพนักงานสาวต้อนรับบน รถไฟความเร็วสูงจีน , พนักงานขับรถไฟ และช่างเทคนิคประจำทางรถไฟสายอันซุ่น-ลิ่วผันสุ่ย

รอบ 61 ปี! อ่างเก็บน้ำจีน ระบายน้ำท่วมล้น กระทบกว่า 3 แสนชีวิต(รวมภาพ)

อ่างเก็บน้ำจีน (8 ก.ค.63) ซินหัว เผยภาพ อ่างเก็บน้ำแม่น้ำซินอัน ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของจีน และเป็นโครงการควบคุมน้ำท่วม

หากเมินสวมหน้ากาก! คาดสหรัฐฯเสียชีวิต จาก โควิด19 จ่อทะลุ 2 แสน

โควิด19 มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เปิดเผยผ่านแบบจำลองข้างต้นว่าหากประชาชนร้อยละ 95 สวมหน้ากากอนามัย จะช่วยรักษาชีวิตของผู้คนได้สูง