ซูเปอร์โพล เผยประชาชนสวดมนต์ข้ามปี ขอให้เศรษฐกิจดี บ้านเมืองสงบสุข

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เผยประชาชนสวดมนต์ข้ามปี ขอให้เศรษฐกิจดี บ้านเมืองสงบสุขไม่วุ่นวาย และปลอดภัยจากอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สวดมนต์ข้ามปี กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่าน “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” (Social Media Voice) ด้วยระบบ Net Super Poll จำนวน 2,552 ตัวอย่าง และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” (Traditional Voice) จำนวน 1,150 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค.2563 พบว่า

เมื่อสอบถามถึง สิ่งที่ขอเพื่อประเทศชาติในการสวดมนต์ข้ามปี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.5 ขอให้เศรษฐกิจดี ค้าขายดี หากินไม่ขัดสน รองลงมาคือ ร้อยละ 74.6 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข ไม่วุ่นวาย ร้อยละ 66.5 ขอให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม ร้อยละ 64.3 ขอความรักความสามัคคีของคนในชาติ ร้อยละ 62.7 ขอแก้ปัญหาสังคม เยาวชน ยาเสพติด การศึกษา ร้อยละ 40.2 ขอความยุติธรรมและความเป็นธรรม ร้อยละ 39.4 ขอความช่วยเหลือเกื้อกูล มีไมตรีจิตต่อกัน และร้อยละ 13.1 ขออื่น ๆ เช่น สิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อให้คนไทยรักชาติ เสียสละ เป็นพลเมืองที่ดี เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง สิ่งที่ขอเพื่อตัวเองในการสวดมนต์ข้ามปี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.1 ขอให้ร่ำรวย เฮง ๆ งานดี เงินดี รองลงมาคือ ร้อยละ 79.2 ขอสุขภาพแข็งแรง ร้อยละ 70.5 ขอ เสริมบารมี ได้เลื่อนขั้น เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ร้อยละ 68.8 ขอครอบครัวมีความสุข ไม่มีปัญหาครอบครัว ร้อยละ 57.1 ขอลูกหลาน ญาติพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุข ร้อยละ 55.9 ขอเจอแต่คนดี ๆ ร้อยละ 51.3 ขอได้สมหวังตามที่ปรารถนา และร้อยละ 14.5 ขอ อื่น ๆ ได้รับแต่สิ่งดี ๆ ได้งานใหม่ พ่อแม่สุขภาพดี หายป่วยหายไข้ มีชีวิตที่ดี เป็นต้น

ผศ.ดร.นพดล กล่าวว่า ผลการสำรวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” (Social Media Voice) ผ่านระบบ Net Super Poll พบว่า การรณรงค์สวดมนต์ข้ามปีเข้าถึงคนในโลกโซเชียลมากถึง 39,432,050 คน ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.5 ตอบรับการสวดมนต์ข้ามปีในทางบวก ในขณะที่เพียงร้อยละ 3.5 เท่านั้นที่ตอบรับในทางลบเพราะอาจจะไม่มีเวลาและมีปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถอยู่สวดมนต์ข้ามปีได้

ผศ.ดร.นพดล กล่าวต่อว่า การสวดมนต์ข้ามปีกำลังกลายเป็นพลังแห่งความศรัทธาที่ขับเคลื่อนประเทศชาติและประชาชนให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้โดยประชาชนส่วนใหญ่ขอเศรษฐกิจดีและบ้านเมืองสงบสุขในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เช่นกันที่ขอเพื่อตัวเองจะได้ร่ำรวย เฮง ๆ รับปีใหม่มีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าเสริมบารมีได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งบ่งบอกถึงความต้องการของประชาชนที่จะก้าวเดินต่อในปีหน้านี้ได้อย่างดีว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศกำลังคิดและจะทำอะไรเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของตัวเองและความอยู่รอดของประเทศชาติ

สุดทึ่ง!! สาวน้อย โคราช อายุ 21 ปี ยึดอาชีพสัปเหร่อเลี้ยงครอบครัว

โคราช นางสาวจิราพร นรินทร์นอก อายุ 21 ปี หรือ “น้องมาย” ชาวตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กำลังนำร่างผู้เสียชีวิตไปฌาปนกิจ ณ เมรุวัดบ้านท่าหลวง

ช่อง 3 จ่อลดพนักงานอีกระลอก เปิดโครงการสมัครใจลาออก

บอสใหญ่ ช่อง 3 เตรียมลดพนักงานอีกรอบ เพื่อปรับกลยุทธ์ ปรับคอนเทนต์ และแนวทางธุรกิจ ปี 2020 พร้อมเปิด โครงการสมัครใจลาออก ของพนักงาน

กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามฯโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง

กระทรวงสาธารณสุข ปรับแนวทาง ป้องกันบุคลากรติดเชื้อ โควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข ปรับแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรนา ในโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์