กฟน.มั่นใจระบบไฟฟ้ามั่นคงเตรียมพร้อมช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ตลอด 24 ชม.

กฟน.มั่นใจระบบไฟฟ้ามั่นคงเตรียมพร้อมช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ตลอด 24 ชม.