กฟน.ลงนาม MOU สถานีอัดประจุไฟฟ้ากับนิสสัน : ปล่อยหมัด 3 ก.ย. 61

กฟน.ลงนาม MOU สถานีอัดประจุไฟฟ้ากับนิสสัน

 

#การไฟฟ้านครหลวง #นิสสัน #mou
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ