การเมือง

โพลเผยปชช. 95.7% ค้านต่างชาติจดสิทธิบัตร “กัญชา”

25 พฤศจิกายน 2561

“ซูเปอร์โพล” เผยประชาชน 95.7% ค้านต่างชาติจดสิทธิบัตร “กัญชา” ขณะที่เกิน 90% ไม่เห็นด้วยเปิดเสรี “กัญชา-กระท่อม” เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เชื่อมั่นแก้กฎหมายกัญชาและกระท่อม โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพ 1,114 ตัวอย่าง วันที่ 1-24 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.2 เคยได้ยินประโยชน์ของกัญชา และร้อยละ 74.1 เคยได้ยินประโยชน์ของกระท่อม โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.7 เชื่อว่ากัญชาเป็นยารักษา …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ