กรมชลประทาน ลงพื้นที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา ช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภคขาดแคลน

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น วางแนวทางป้องกันปัญหาแย่งชิงน้ำ

กรมชลประทาน เดินหน้าใช้น้ำตามแผนฯ เน้นอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และผลักดันค่าความเค็ม

บ่ายวันนี้(20 ก.พ. 63) นายธีระพล ตั๊งสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการขอสร้างระบบประปาฯ พื้นที่ราชพัสดุของกรมชลประทาน

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการร้องเรียนติดตามทวงถามความคืบหน้าการขออนุญาตใช้พื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ 8 ในการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

กรมชลประทาน ช่วยภัยแล้ง เติมน้ำหน้าเขื่อนยโสธร เพื่ออุปโภคบริโภคพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่าง

กรมชลประทาน เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด กว่า 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเติมน้ำบริเวณหน้าเขื่อนยโสธร ช่วยเหลือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดยโสธร

กรมชลประทาน ต้อนรับกลุ่มฮักแม่นํ้าเลย ชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ปตร.ศรีสองรัก

กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายยุทธนา มหานุกูล

กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามฯโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง

กรมชลประทาน จัดสรรน้ำต้นทุนที่มีจำกัดให้ทั่วถึง เน้นอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และผลักดันค่าความเค็ม

ปริมาณน้ำต้นทุน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าจัดสรรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

กรมชลประทาน ช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ย้ำมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน นำคณะ คชก. เข้าสำรวจพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมชลประทาน แจงการผันน้ำลำตะคอง ช่วยเหลือภัยแล้ง 5 อำเภอเมืองโคราช

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี พื้นที่ 5 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา กำลังแล้งอย่างหนักขาดแคลนน้ำอย่างมาก จึงขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองการผันน้ำ

ไวรัสโคโรนา พ่นพิษ โรงแรมพัทยา ปิดกิจการ เลิกจ้าง ระนาว

การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ล่าสุดพบโรงแรมขนาดเล็กปิดตัว และมีการเลิกจ้าพนักงานจำนวนมาก

ไฟไหม้ป่า ภูกระดึง ที่แท้! ฝีมือมนุษย์จุดไฟหาของป่า

คืบหน้าไฟไหม้ป่า ภูกระดึง สาเหตุจากชาวบ้านจุดไฟเพื่อหาของป่าใกล้เขตอุทยานฯ ด้านเจ้าหน้าที่เร่งทำแนวกันไฟและฟื้นฟูธรรมชาติ

1 2 3 4 5 48