สภา เริ่มแก้ไข พ.ร.บ.กสทช.​ สรรหา บอร์ดชุดใหม่ หลังจบภารกิจ ประมูล 5G

ประมูล 5G รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้พิจารณารับหลักการ แก้ไขพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ซึ่งส.ส.เข้าร่วมประชุม 359 คน เห็นด้วย 339 คน ไม่เห็นด้วย 11 คน และงดออกเสียง 9 คน

ทั้งนี้ขั้นตอนนับจากลงคะแนนโหวตครั้งนี้ ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการแก้ไขร่างพ.ร.บ.กสทช. มีกรรมการรวม 49 คน ประกอบด้วย

คณะรัฐมนตรี

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
นางสาวพรพักตร์ สถิตเวโรจน์
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
นายยอดฉัตร ตสาริกา
นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา
นายชำนาญ งามมณีอุดม
นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ
นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
พรรคเพื่อไทย

นายสุชาติ ภิญโญ
นายสยาม หัตถสงเคราะห์
นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
นายชลน่าน ศรีแก้ว
นายสงวน พงษ์มณี
นายนพ ชีวานันท์
นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
นายเมฒินทร์ เพ็ชรพลาย
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
พรรคพลังประชารัฐ

นายสิระ เจนจาคะ
นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ
นายสันติ กีระนันทน์
นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี
รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ
นางสาวภาคาท์ วรกานนท์
นายทวี สุระบาล
พรรคอนาคตใหม่

นายวิรัช พันรุมะผล
นายไกลก้อง ไวทยการ
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
นายธีรเศรษร พัฒนราพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
พรรคประชาธิปัตย์

นายสราวุธ อ่อนละมัย
นางกันตวรรณ ตันเถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญสรา อรนพณ อยุธยา
นายอภิชาติ ศักดิเศรษฐ์
พรรคภูมิใจไทย

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรศิลป์ จยาวรรณ
นายเจษฎา ศิวรักษ์
พรรคชาติไทยพัฒนา

นายปรเมศวร์ กุมารบุญ
พรรคเสรีรวมไทย

นางสาวณัฏฐา มหัทธนา
พรรคประชาชาติ

นางราตรี สุทธิสารากร
พรรคเศรษฐกิจใหม่

นายนิคม บุญวิเศษ
ทั้งนี้โดยกมธ.จะพิจารณารายละเอียดของกฎหมาย 45 วัน และสามารถขยายเวลาพิจารณาได้ โดยในระหว่างนี้จนถึงต้นเดือนมี.ค.2563 ส.ส.คนใด ต้องการเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายสามารถเสนอได้ภายใน 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมาธิการ นำไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม และเมื่อคณะกรรมาธิการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย ให้นำเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 เพื่อลงคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อไป หลังจากนั้นเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต่อไป ซึ่งการพิจารณาของส.ว.นั้น ก็ต้องพิจารณาตามลำดับขั้นตอนของ ส.ส.เช่นเดียวกัน ราว 45-60 วัน ดังนั้นคาดว่าการพิจารณาแก้ไขพ.ร.บ.กสทช.จะใช้เวลา 4-5 เดือน เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ก็สามารถประกาศสรรหากรรมการ กสทช.ชุดใหม่ได้ ส่วนกระบวนการสรรหา จะใช้เวลาดำเนินการเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับการแก้ไขกฎหมายครั้ง จึงคาดว่าภายในปีนี้ หรือกลางปีหน้าจึงจะมีกรรมการกสทช.ชุดใหม่

สำหรับกรรมการกสทช.ชุดปัจจุบัน จากเดิมที่กรรมการทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งได้รับการสรรหาและเข้ามาทำหน้าที่กสทช.เมื่อเดือนต.ค.2554 ต่อมาสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ได้มีการหลอมรวมเทคโนโลยีทั้งกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคม จึงได้เสนอให้เหลือกรรมการกสทช. 7 คน ซึ่งได้มีแก้ไขพ.ร.บ.กสทช.ไปแล้ว และได้มีการสรรหากรรมการกสทช.ไป 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ มีการล่มการสรรหาครั้งนั้น ทำให้กรรมการกสทช.ชุดปัจจุบัน ยังคงทำงานมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 8 ปีกว่า จากกรรมการจำนวน 11 คน ปัจจุบันเหลือ 6 คน ประกอบด้วย พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร .พ.อ.นที​ ศุกลรัตน์​,พล.ท.พีระพงษ์​ มานะกิจ ,นายประเสริฐ​ ศีลพิพัฒน์​ นายธวัจชัย จิตภาษนันท์. และน.พ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศ์ษา ซึ่งขณะนี้น.พ.ประวิทย์ ได้ยื่นหนังสือลาป่วยเป็นเวลา 3 เดือน ทำให้เหลือกรรมการกสทช.เพียง 5 คน ทำให้ต้องตีความตามกฎหมายนว่า กสทช.ที่เหลืออยู่ยังคงมีอำนาจในการทำงานอยู่หรือไม่

ดังนั้นพิจารณารายละเอียดแล้วว่า แม้กรรมการจะเหลือเพียง 5 คน ยังคงสามารถทำงานได้ตามปกติ แต่ไม่ควรพิจารณาเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้นรัฐบาลจึงเห็นควรให้เร่งดำเนินการสรรหากรรมการกสทช.ชุดใหม่ แต่การสรรหากรรมการกสทช.จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องแก้ไขพ.ร.บ.กสทช.ให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะดำเนินการได้

จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ เปิดชายหาด ทั่วทั้งจังหวัด มีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. นี้

จังหวัดเพชรบุรี มีคำสั่ง เปิดชายหาด ทั่วทั้งจังหวัดในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ พร้อมมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

มิ่งขวัญ สับแหลก “ชิมช้อปใช้” เป็นการเอาเงินรัฐให้เจ้าสัว เตือนอย่าใช้เงินกู้ 1.9 ล้านล้าน ไปโปะงานที่ล้มเหลว

มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ กล่าวในระหว่างการอภิปรายพ.ร.ก.เงินกู้พื่อแก้ปัญหาเยียวยาผลกระทบของการแพร่ระบาด

สุดารัตน์ ชี้ เงิน 1.9 ล้านล้าน คือน้ำมันถังสุดท้าย พร้อมเสนอ 3 แนวทางใช้งบให้เกิดประโยชน์

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟสบุคระบุว่า “เงิน1.9 ล้านล้าน คือน้ำมันถังสุดท้าย ที่จะใช้ #รีสตาร์ทเครื่องยนต์ประเทศไทย

ผมแค่รับปากลุง! หนุ่มใจบุญ สร้างบ้านใหม่ ให้กับชายยากจน

สร้างบ้านใหม่ อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในสังคมไทย หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก ทนงศักดิ์ ทีแพง โพสต์ภาพเพื่อนๆพร้อมด้วยอุปกรณ์ไม้ เพื่อเข้าไปต่อเติมบ้าน

เอ ศุภชัย เผย อดีตรัก เคยเช่าเครื่องบินส่วนตัว ตามแฟนที่นอกใจ

เอ ศุภชัย เรียกได้ว่าเป็นผู้จัดการดาราเบอร์ต้นๆของเมืองไทย และไม่มีใครไม่รู้จัก แถมยังเป็นคู่หูของ อั้ม พัชราภา เซเลปชื่อดังของวงการอีกด้วย