กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมการ นวดไทย หลังยูเนสโกประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างมาตรฐานการ นวดไทย ส่งเสริม การนวดไทยในชุมชน และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การนวดไทยเตรียมฉลองนวดไทยยูเนสโกช่วงสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ โฆษกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า หลังจากองค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรองให้“การนวดไทย” ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม  ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (The Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วางแนวทางดำเนินการพัฒนาต่อยอดส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการนวดไทย ตามมาตรการดังนี้ มาตรการด้านวิชาการ มีการจัดทำมาตรฐานและหน่วยงานรับรองมาตรฐานด้านการนวดไทย    เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและความปลอดภัยในการบำบัดรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ มาตรการด้านการพัฒนาบุคลากรและกำลังคน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนวดไทยให้มีมาตรฐานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่งเสริมการนวดไทยในชุมชน มาตรการด้านนโยบายและกฎหมาย จัดทำแผนยุทธศาสตร์  การขับเคลื่อน ด้านการนวดไทย จัดทำมาตรการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดไทย มาตรการด้านงบประมาณ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มาตรการด้านกลไกการบริหารจัดการและสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาการนวดไทย มีการสร้างอัตลักษณ์การนวดไทยสู่มรดกโลก ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างคุณค่าให้กับหมอไทยแห่งชาติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างพิพิธภัณฑ์การนวดไทย  

รวมทั้งขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงวัฒนธรรม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (ในฐานะตัวแทนชุมชน)

ดร.นันทศักด์  โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กล่าวต่ออีกว่า การนวดไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติและของคนไทยที่ใช้ดูแลสุขภาพ  ในยามเจ็บป่วย ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีนโยบายในการสืบสาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนวดไทย/การนวดพื้นบ้าน จากหมอพื้นบ้านในชุมชนที่มีความสามารถ ความชำนาญ  ด้านการนวดกว่า 286 คน กระจายอยู่ตามภูมิภาคของประเทศไทย และดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การนวดไทย ณ โรงเรียนสุขุมมาลทัมมุทิส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมฉลองนวดไทยยูเนสโก ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563       ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

สมชัย โวย! ไม่มีใครแกล้งตาย ชี้รัฐบาลไม่อยากให้เป็นข่าว จึงใช้วิธีขู่เอาผิด

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2564 นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัย

เปิดรายละเอียด ประยุทธ์ ลงนามราชกิจจาฯ ฝ่าฝืนระงับเน็ต – ตรวจสอบ ไอพี

เปิดรายละเอียด ประยุทธ์ ลงนามราชกิจจาฯ คุมการนำเสนอข้อมูลเท็จ-บิดเบือน หากใครฝ่าฝืนระงับเน็ต – ตรวจสอบ ไอพี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด ห้ามนำเสนอข่าวปลอม สร้างความหวาดกลัว หากฝ่าผืนสั่งระงับไอพี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์

ด่วน! ปิดภูเก็ตสั่งห้ามเข้าจังหวัดทุกช่องทาง บก-น้ำ-อากาศ ยกเว้น ‘รถฉุกเฉิน-ขนส่งยา-สินค้าอุปโภคบริโภค’

ด่วน! ปิดภูเก็ตสั่งห้ามเข้าจังหวัดทุกช่องทาง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

จบหักมุม! กระบะป้ายแดงโหดไล่ชนเก๋ง แค่หัวร้อนกันไปหน่อย พอจ๊ะเอ๋ เห็นหน้ากันก็ต่างแยกย้าย

จบหักมุม! กระบะป้ายแดงโหดไล่ชนเก๋ง – สืบเนื่องจากกรณีข่าวร้อนประจำวันนี้ หลายประชาชนกำลังต้องการคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้น เหตุที่รถคันเก๋งซีวิคสีข […]

ไร้ที่รักษา! กรมการแพทย์เผย ผู้ป่วยโควิดกทม. ล้นเตียง 5 เท่า ห้องฉุกเฉินปิดหลายแห่ง

กรมกราแพทย์เผย ผู้ป่วยโควิดกทม. ล้นเตียงเกินลิมิต 5 เท่า หน้างานรับไม่ไหว นำเข้าไปก็ไม่รู้จะให้ไปนอนที่ไหน ห้องฉุกเฉินปิดหลายแห่ง