กกต. ติวเข้มพนักงานด้านกิจการพรรคการเมืองเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง

กกต. เปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยติวเข้มพนักงานด้านกิจกรรมพรรคการเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดการเลือกตั้ง

24 ส.ค.2560 เวลา 9.00 น. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ รวมจำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค.2560 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงานด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพรรคการเมือง ทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายที่จะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้ โดย ดร.ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เรื่องนโยบายการปฏิรูปองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของด้านกิจการพรรคการเมือง, Self–Development For Work Progressing, แนวทางการปฏิบัติงานตามร่าง พรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. เป็นต้น

นอกจากนี้ นายศุภชัย ยังกล่าวอีกว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองที่วางไว้ต่อไปในอนาคต
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ