กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จับมือภาคี จัด วิ่งเทรล ดอยอินทนนท์ ก.พ.63

วิ่งเทรล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน แถลงข่าวส่งเสริมและเผยแพร่การจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ Trail Running ตามมาตรฐาน UTMB-Ultra trail Mont Blanc รายการ Ultra Trail Thailand 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัด เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในงานนำโดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลเอก รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำหรับ การแข่งขันวิ่งเทรลในรายการ Ultra Trail Thailand 2020 จะจัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วยการจัดการแข่งขัน 4 ระยะทาง คือ 170 กิโลเมตร 110 กิโลเมตร 80 กิโลเมตร และ 25 กิโลเมตร ตามเส้นทางลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เส้นทางดับไฟป่า หรือ เส้นทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่สำคัญ

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังได้จัดโครงการ Ultra Trail Thailand Series ประจำปี 2563 ซึ่งจะประกอบด้วย 3 สนาม คือ สนามที่ 1 จังหวัดพัทลุง สนามที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา และสนามที่ 3 สนามสุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงปลายปี ซึ่งถือเป็นสนามแข่งขันระดับนานาชาติของประเทศไทย โดยสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับรายการการแข่งขันได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค Ultra Trail Thailand.

อ่านข่าวกีฬา Bright Today